MŠ Mjr. Nováka patří mezi největší předškolní zařízení v Ostravě-Jihu  

Mateřská škola v ulici Mjr. Nováka 30 je odloučeným pracovištěm ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové v Ostravě-Hrabůvce, přičemž se třemi standardními a třemi speciálními logopedickými třídami o celkové kapacitě 124 dětí patří mezi největší předškolní zařízení v obvodě Ostrava-Jih.

„Naše školka disponuje velkou zahradou, která je bohatě vybavena herními prvky i dopravním značením. Umožňuje tím pohybové vyžití dětí, zdokonalování jejich pohybových dovedností i upevnění znalostí z oblasti dopravní výchovy. V odpoledních hodinách je umožněno její využívání širokou veřejností,“ říká zástupkyně ředitelky Zdeňka Ivanská.

Interiér škoky tvoří světlé a prostorné třídy. Slouží k realizaci nejrůznějších pestrých činností pro všestranný rozvoj osobnosti dětí. K tomuto účelu jsou využívány pro děti podnětné hračky i různorodé učební pomůcky. V předškolní třídě vypomáhá paním učitelkám školní asistentka, ve speciálních třídách asistenti pedagoga.

„Cílem naší práce je, aby děti získávaly dle věku, individuálních možností a schopností elementární poznatky o okolním světě i radost z nového poznání. Vedeme děti ke správným životním návykům, podporujeme jejich rozvoj po stránce fyzické, psychické i sociální, aby na konci předškolního období byly co nejlépe připraveny na vstup do základní školy. Z tohoto důvodu úzce spolupracujeme s rodinou,“ vysvětluje dále Zdeňka Ivanská s tím, že v letošním školním roce odchází do základní školy třicet dětí a jsou na ni dobře připraveny.

Obohacením programu této mateřské školy je začleňování kulturních akcí, pořádání společných akcí pro děti a rodiče, polodenní nebo celodenní výlety s dětmi třeba do ZOO, do planetária, na hrad Hukvaldy, na zámek v Kravařích apod.
„Snažíme se, abychom naším stylem práce s dětmi naplňovali název našeho školního vzdělávacího programu Moderní mateřská škola,“ dodává Zdeňka Ivanská

Příští týden představíme MŠ Vratimov

Natáčení pohádky Když draka bolí hlava na zámku Fryštát v Karviné.
Pohádka Když draka bolí hlava míří do světa