TŘI OTÁZKY PRO… Kamilu Rozehnalovou, ředitelku ostravské Zdravé školky:

Blíží se doba zápisů do základních a mateřských škol. Proč by si rodič měl pro své dítě vybrat Zdravou školku?

Rodiče, kteří se rozhodnou pro Zdravou školku, preferují pro výchovu a předškolní vzdělávání svých dětí klidnější rodinnou atmosféru, důraz na etický rozměr výchovy, transparentní koncept s konkrétními aktivitami a laskavý, ale důsledný přístup. To, v čem se výrazně odlišujeme, je absence angličtiny, moderních technologií a aplikace respektujícího výchovného principu (Hejného metoda, Komenského poselství, hodnotové pilíře Zdeňka Matějčka). Na těchto třech rovinách vlastně stojí naše koncepce. Nabízíme vyvážené podnětné prostředí a program, na kterém se podílí kvalitní tým s vysokou osobní morálkou. Uvědomujeme si, že každý den je pro nás darem. Ukazujeme dětem, že zájem jeden o druhého, přátelství, čestnost, upřímnost, přijímání slabších, je cestou k hezkým mezilidským vztahům a skutečné radosti ze života. Opíráme se o hodnotové pilíře učitele národů J. A. Komenského. Především vlastním příkladem učíme děti přijímat druhého takového, jaký je.

Proč je u vás absence angličtiny to je dnes nutnost, nebo ne?

Určitě. Bez znalosti cizího jazyka se v dnešním světě otevřených hranic neobejdeme. Položme si však otázku, co se má dítě v předškolním věku naučit? Začnu tím, že dítě si má především hrát. Než nastoupí do základní školy, mělo by umět správně držet tužku a správně vyslovovat všechny hlásky. Nejdůležitější je tedy rozvoj motoriky, rozvoj řeči a schopnost žít v kolektivu. Pokud bude na školu připraveno v těchto směrech, nebude mít ve škole problém rychle vstřebávat další znalosti, včetně cizích jazyků. Vzdělávací program ve Zdravé školce je podřízen věku dítěte a jeho potřebám. Proto poskytujeme dětem hlavně aktivity podporující výše uvedené, s dětmi hodně tvoříme a kutíme. Ve Zdravé školce mají všechny naše děti také kroužek atletiky v rámci školného. Po cvičení jsou zpocení, příjemně unavení a mají chuť k jídlu. A na další atletiku se těší. V ceně školného je také logopedická individuální péče.

A technologie? Pokrok nejde přece zastavit ani jej přehlížet…

Ani o jedno nám nejde. Přesto si myslíme, že technologie v rukou malého dítěte je „zlý pán“. Tablety a chytré telefony malé děti ničí. A nejen děti, žel i nás, dospělé. Okrádají nás o skutečný prožitek, realita splývá s virtualitou, mizí tvořivost, mozek tzv. krní. A to nemluvím, jaký dopad to má na kvalitu mezilidských vztahů. Na toto téma už se vyjádřilo mnoho dětských psychologů a mají jednotný názor, my ho sdílíme také. Velmi pěkně je to popsáno v knize Digitální demence od německého neuropsychologa Manfreda Spitzera. Paradoxem ovšem je tlak shora, stát chce, aby technologie ve školách byly, a to i v mateřských. Nemyslím si, že interaktivní tabule je nutná ke zpestření vzdělávání v mateřské škole. Tvořivý učitel je schopen nabídnout mnohem více. Děti jsou dnes přepodnětované. Místo, aby nový poznatek kvalitně prožily, uložily a v budoucnu z něj čerpaly, tak než v nich něco skutečně dozní, hned jim podsouváme nové a nové podněty. Výsledkem je nesoustředěnost, netrpělivost, agresivita. Technologie jsou všude kolem nás, v našich domovech, ve škole i v práci. Dítě o nic nepřijde, když mu je zpřístupníme až ve školním věku. A i tam bych byla opatrná pomalu, postupně a všeho s mírou

Příští týden představíme MŠ Adamusova.