Škola, která dbá na inovativní metody i přátelské prostředí  

Nejstarší základní škola v obvodu Ostrava-Jih. To je ZŠ a MŠ Březinova. Její ředitel Jan Veřmiřovský Deníku řekl, že se ve škole snaží propojit formální i neformální vzdělávání v jeden celek tak, aby byli zdejší žáci spokojení.

„V odborných učebnách i standardních třídách využíváme v rámci výuky moderní trendy, ať již inovativní metody a formy (například prvky metody profesora Hejného) nebo materiální vybavení v podobě dotykových zařízení (tablety, interaktivní tabule) a počítačového vybavení. Ve škole klademe důraz i na estetiku prostředí, proto se postupně snažíme vybavovat budovu relaxačními koutky pro žáky, které zpříjemňují celkově přátelské prostředí,“ přiblížil ředitel Veřmiřovský.

ZŠ a MŠ Březinova podle něj v současné době realizuje několik projektů, které jsou financovány ze zdrojů města Ostravy, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Evropské unie, Moravskoslezského kraje i jiných zdrojů.

„Naše škola se zaměřuje nejen na ,běžnou populaci‘, ale také na žáky talentované. Naše žáky se snažíme posilovat také v tom, co je baví, proto nabízíme různorodé kroužky. Od loňského roku usilujeme o získání statutu fakultní školy Ostravské univerzity, proto spolupracujeme na průběžných i souvislých praxích s univerzitou a od letošního roku také zapojením do projektů,“ uvedl dále Jan Veřmiřovský.

Závěrem dodal, že škola podporuje také ozdravné a pohybové aktivity, nabízí možnost týdenního lyžařského kurzu pro žáky 2. stupně a nově také odpoledního lyžování pro žáky 1. stupně a MŠ. Ke konci roku realizuje školu v přírodě. (red)

V příštím díle se podíváme do Základní školy a Mateřské školy Horymírova, Ostrava-Zábřeh.