ZŠ Chrjukinova se drží motta: Nám na Vašich dětech záleží  

Základní škola Chrjukinova v Ostravě-Zábřehu je škola s bohatou historií – vyučovat se zde začalo ve školním roce 1952/1953 – a dlouholetou tradicí rozšířené výuky jazyků.

„Naše škola nabízí žákům kvalitní výuku doplněnou o nejmodernější pomůcky a metody ve výuce. V každé třídě je interaktivní tabule, máme PC učebny, nově vybavené odborné učebny chemie, fyziky, dílny i cvičnou školní kuchyňku,“ říká zástupkyně ředitele Karolina Joannidu.
Jak dále upřesňuje, samozřejmostí je spolupráce se zahraničními školami, genetická i analyticko-syntetická metoda výuky čtení a výuka matematiky podle metody prof. Hejného.

„Snažíme se vytvářet přátelské prostředí, ve kterém dochází k maximálnímu osobnímu rozvoji žáků na základě partnerské spolupráce s jejich zákonnými zástupci,“ vysvětluje dále Karolina Joannidu. Už dva roky je škola zapojena do dotačního programu, který vyhlašuje Odbor školství a sportu Magistrátu města Ostravy na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd.

ZŠ Chrjukinova, třída 1.B.

Díky zpracovanému projektu ,Nechceme si jen hrát’ se pedagogové mohou plně věnovat nadaným žákům, podporovat je v technických a přírodovědných zájmových útvarech, pořádat pro ně tvořivé dílny, exkurze, návštěvy muzeí, exkurze v podnicích apod. (Ruční papírna ve Velkých Losinách, Národní technické muzeum v Praze, IQ Landia v Liberci,…).

V letošním školním roce otevřela ZŠ Chrjukinova 1. třídu pro žáky se zvýšeným zájmem o studijní výsledky. „Tato třída je vhodná pro žáky, jejichž rodiče u nich pozorují vyšší míru nadání a kladou důraz na vzdělání svých dětí. Budou jim poskytnuty nadstandardní pomůcky, nižší počet žáků ve třídě, učebna v klidovém prostoru školy a individuální přístup učitele. To vše by mělo umožnit rozvoj jejich potenciálu,“ dodává zástupkyně ředitele ZŠ Chrjukinova v Ostravě-Zábřehu.

Příště představíme ZŠ Na Vizině.