Základní škola Jugoslávská v Ostravě-Zábřehu je v povědomí mnoha lidí neodmyslitelně spjata s mládežnickým hokejem. Spolupracuje totiž s hokejovým klubem Vítkovice Ridera.

„Naše základní škola je situována do lokality Ostravy-Zábřehu. Jsme úplnou školou se všemi ročníky. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu Učíme se s úsměvem. Naše spolupráce s hokejovým klubem začala ve školním roce 2010/11. Spolupráce je zaměřena na možnost individuálního vzdělávání žáků-hokejistů,“ vysvětluje ředitel ZŠ, Petr Opletal.

Jak dál dodává, ke sportovním aktivitám nejen žáků, ale i veřejnosti z okolí slouží rozsáhlý venkovní areál, jehož hlavní součástí je hřiště s umělým povrchem.

„Sportovní areál využívají žáci nejen v hodinách tělesné výchovy, ale i ve volném čase při pobytu ve školní družině a školním klubu,“ upřesňuje Petr Opletal.

Škola také pravidelně připravuje projektové dny, například ke Dni Země, Dni jazyků, Halloweenu i další. Součástí výuky jsou ozdravné pobyty pro žáky v Jeseníkách i Beskydech. V průběhu jarních a letních prázdnin se mohou žáci zúčastnit příměstských táborů pořádaných školním klubem.

„Pro výuku využíváme i odborné učebny přírodopisu, fyziky a chemie, hudební a výtvarné výchovy a pozemek pro pěstitelské práce, počítačovou a multimediální učebnu a také upravené třídy pro výuku dějepisu, zeměpisu, anglického a německého jazyka. Ve škole mohou žáci se svými vyučujícími využívat i cvičnou školní kuchyňku,“ dodává Petr Opletal, ředitel ZŠ Jugoslávská v Ostravě-Zábřehu.
Tato škola spolupracuje i s kulturními institucemi, jako například knihovnou v Kulturním středisku Ostrava-Výškovice, Divadelní scénou Aréna, Dolními Vítkovicemi, Kinem Luna i Národním divadlem moravskoslezským v Ostravě.