Petřkovická škola má rodinný charakter. Je přitažlivá pro žáky, jejich rodiče i učitele  

ZŠ Petřkovice, to je škola rodinného charakteru, která poskytuje bezpečí, prostor a kvalitní vzdělání pro každého žáka.

„Je to škola fungující v přátelské a tvořivé atmosféře, plná respektu, spolupráce a tolerance. Naše škola je otevřená, dynamická, moderní i přitažlivá jak pro své žáky, jejich rodiče, své zaměstnance, tak i pro veřejnost,“ říká ředitelka ZŠ Petřkovice Monika Konečná.

Zřizovatelem školy je ostravský městský obvod Petřkovice.

„Strach z nástupu do školy naši prvňáčci určitě nemají. V rámci spolupráce s místní mateřskou školou pracujeme také s dětmi pětiletými. Díky úzké spolupráci s místní mateřskou školou děti navštěvují naši školu již před zápisem. Seznamují se tak s novým prostředím i s učitelkami. Nově pak zapsaní žáčci mohou navštěvovat Klub soviček, ve kterém jsou u předškoláků rozvíjeny všechny potřebné dovednosti, včetně pracovních školních návyků. Pro rodiče těchto předškoláků pak škola pořádá informativní první třídní schůzku a rovněž besedu na téma Školní zralost,“ vysvětluje dále ředitelka ZŠ Petřkovice.

1.B

Petřkovická škola podle Moniky Konečné klade důraz na kvalitu výuky, učitelé jsou proto neustále vzděláváni ve všech svých aprobacích. Pravidelně absolvují různá školení, kterými rozšiřují svůj rozhled a učí se novým a moderním metodám. Mezi priority patří čtenářská a jazyková gramotnost žáků, tělesná výchova a všeobecný rozhled žáků.

„Ve sboru máme certifikovanou instruktorku lezení na umělých stěnách, instruktorku tenisu a trenérku gymnastiky,“ uvádí příklady aktivit ředitelka Monika Konečná a pokračuje: „Pořádáme řadu již tradičních akcí pro žáky školy i jejich rodiče. Na začátku školního roku v rámci akce Patroni prvňáčků seznamují deváťáci nové žáčky s prostředím školy, později je pak čeká Den slabikáře, Uspávání broučků a pro všechny Pochod okolo Petřkovic. Následuje Rozsvěcení vánočního stromu, Mikuláš nebo krásná akce Vánoce ve škole. Na jaře se těšíme na Rej čarodějnic, nejen pro maminky připravujeme Den matek a ani tatínkové nejsou ošizeni během Dne otců.“ 
Příště: 

V příštím díle představíme ZŠ Čkalovova