Kde se v Ostravě nejvíce bojíte? Na tuto otázku jsme se ptali vás, našich čtenářů. Několik týdnů jste nám posílali své tipy.

Vybrali jsme místa, která se opakovala nejčastěji, a zeptali se vedení místních radnic a městských strážníků, jak to tady s bezpečností skutečně vypadá.

„Jako nebezpečné místo se mi jeví park Milady Horákové, a to hlavně večer, kdy rozestup mezi svítícími lampami je příliš velký a mohutné neprořezané křoví pocitu jistoty také moc nepřidá,“ napsal redakci čtenář, který se podepsal jako Lukáš, k jehož názoru se připojila také řada dalších lidí.

Podle starosty Moravské Ostravy a Přívozu Jiřího Havlíčka proběhly v sadu Milady Horákové letos velké úklidové práce. „Byla upravena zeleň i okrasné křoviny tak, aby byl park co nejvíce přehledný. Zároveň jsme požádali městské policisty, aby zde prováděli častější kontroly,“ sdělil starosta a doplnil, že další úpravy čekají sad také v následujícím roce.

V Moravské Ostravě a Přívoze se lidé také často bojí na rohu ulic 30. dubna a Nádražní. „Neustále tady postávají skupinky, které číhají na nepozorné cestující nebo nákupy obtěžkané lidi, aby je okradli, a zatím se jim to vede,“ tvrdí čtenářka, která si nepřála zveřejnit své jméno. „Několikrát jsme řešili stížnosti občanů na tuto oblast, do které patří také přilehlý Bezručův sad. Lidé si stěžovali, že zde skupinky občanů popíjejí alkohol a obtěžují kolemjdoucí. Z tohoto důvodu platí v lokalitě zákaz konzumace alkoholu a městští strážníci zde provádějí pravidelné kontroly,“ uvedl starosta.

Zvýšený dohled okrskářů


V Ostravě-Jihu se mnoho lidí bojí v okolí hotelových domů, v Jubilejní kolonii a také podchodech. „Poslední dobou je velmi nebezpečno v okolí hotelového domu Hlubina a také u hotelového domu na Provaznické ulici. Večer tady raději vůbec neprocházím,“ napsal například čtenář Zdeněk.

Podle mluvčího Ostravy-Jihu Michaela Kuttyho okolí hotelových domů patří dlouhodobě k oblastem, kde se veřejnost necítí bezpečně.

„Důvodem může být i skladba obyvatel žijících v těchto domech. O problémech v oblasti Jubilejní kolonie víme, totéž obecně platí i o podchodech. Lepší by měla být situace v podchodu u zastávek MHD Antonína Poledníka na Dubině, který byl nedávno otevřen a součástí jeho vybavení je i monitorovací systém,“ uvedl Kutty. Dále zmínil, že ve všech uvedených lokalitách je zajištěn zvýšený dohled městské policie. „Každý měsíc se otázkami bezpečnosti zabývá na poradách se zástupci městské policie i Policie ČR. Lokality, které čtenáři Deníku jmenovali, předáme zástupcům městské policie na nejbližší poradě, která bude ještě v tomto měsíci,“ informoval Kutty.

Policisté nemohou být všude


Mluvčí ostravských strážníků Vladimíra Zychová na dotaz Deníku uvedla, že v lokalitám, které jsou vyhodnoceny jako rizikovější, věnuje městská policie zvýšenou pozornost. „Vytipovaná místa častěji kontrolujeme, posilujeme zde výkonu služby nebo třeba instalujeme mobilní kamerový systém,“ zmínila Zychová s tím, že není možné zajistit nepřetržitou přítomnost policistů ve všech částech Ostravy. „Snažíme se, aby se občané cítili ve městě bezpečně, a jimi vytipované lokality prověříme nebo informace předáme kolegům z Policie ČR,“ řekla Zychová. Mnozí Ostravané práci strážníků kritizují, nejnovější průzkum ale ukazuje, že spokojenost lidí s městkou policií pomalu roste.

Naopak v Porubě se lidé podle ohlasů, které do redakce přišly, cítí bezpečně. „Je to jediné místo, kde se dá v Ostravě normálně žít a kde se nemusím bát pustit děti ven,“ napsal čtenář Jiří.

„Bezpečnost vnímáme jako klíčovou oblast, do níž hodláme i nadále investovat. V příštím roce plánujeme spustit projekt Bezpečnější Poruba, který počítá s nákupem deseti nových kamer, kterými budou osazeny například některé nově vybudované dětské koutky mezi obytnými domy a dále problémová místa, která vytipujeme s městskou policií.

>> Místa, kde se nejčastěji bojíte

* Park Milady Horákové v Moravské Ostravě a Přívozu
* Bezručův sad
* Hlavní nádraží v Přívoze
* Vítkovické nádraží
* Zadní část Přívozu
* Roh ulic 30. dubna a Nádražní
* V okolí hotelových domů
* Podchody v Ostravě-Jihu
* V okolí heren
* Tramvajové zastávky Most čs. armády a Most mládeže
* Jubilejní kolonie
* Nechráněné tramvajové ostrůvky
* Hrušov