„Většina osob zapojených do projektu si díky pravidelnému příjmu mohla vyřešit svou finanční a bytovou situaci. Největšího úspěchu však dosáhli ti, kterým se podařilo najít uplatnění na trhu práce a z projektu nastoupit do nového zaměstnání. V průběhu realizace projektu se to podařilo pěti účastníkům projektu, přičemž další čtyři osoby nastoupily do nové práce ihned po skončení projektu. Obzvláště v době postupující ekonomické krize lze takový výsledek považovat za opravdu velký úspěch,“ hodnotí projekt SYMOP – Normální je pracovat jeho koordinátor Petr Cabák.

Podle něj projekt rovněž ukazuje směr, kterým se mohou v budoucnu ubírat sociální služby. Oblastní ředitel Armády spásy v Ostravě-Porubě Jan Krupa uvedl, že důležitou podmínkou, aby člověk mohl pokud možno normálně fungovat ve společnosti, je mít práci a pravidelný příjem. „Dlouhodobé zkušenosti s lidmi, jejichž krizová situace vyvrcholila ztrátou domova, nás vedly k vytvoření projektu, v rámci kterého jsme mohli ve městech Havířov, Krnov, Opava a Šumperk nabídnout zaměstnání třem desítkám vybraných zájemců z řad osob bez přístřeší.“

Tyto lidi pak Armády spásy od června 2009 zaměstnala na čtrnáct měsíců. Vybraní zájemci vykonávali po domluvě se zástupci vedení měst práce údržby zeleně a venkovních prostor ve svěřených částech města, a také pomocné práce v kuchyni, při úklidu. Podle koordinátora projektu Cabáka ale nestačí, pokud se pro lidi bez domova podaří najít práci. „Je potřeba jim nabídnout ještě další motivační podporu. Tomuto účelu sloužila pravidelná měsíční setkání, v rámci kterých se odborní lektoři zaměřovali na práci s vlastními postoji podpořených osob, učení se novým dovednostem nutným pro hledání, získání a udržení práce, zvýšení sebevědomí a nezávislosti. Práce s vybranými účastníky tak byla orientovaná na podporu schopnosti práci si dlouhodobě udržet,“ dodal Cabák.