Návštěvníci mají k dispozici fotografie významných a oceňovaných autorů z ČR i ze světa, příběh fotek však není na první pohled zcela zřejmý. Zájemci ale mají možnost podrobně zkoumat, co se na fotografii děje, a nakonec odhalit skutečný a překvapující příběh.

„Jednotlivá písmenka názvu výstavy slouží jako nápověda k tomu, jak s fotkami zacházet – zaměř, objev, odhal, mysli. To je samozřejmě námět nejen pro novou expozici, ale i pro běžný život,“ vysvětlila ředitelka Světa techniky Kateřina Bonito. „Fake news, čili falešné zprávy, umí do značné míry ohýbat pohled na svět, dokonce zkreslit i výsledky vědeckého výzkumu. Touto výstavou chceme upozornit návštěvníky na to, jak je důležité umět číst mezi řádky, umět si ověřit věrohodnost zpráv. Jinými slovy, jak svět zkoumat analytickým a kritickým myšlením, a nikoliv jen bezhlavě přijímat vše, co vidím a slyším,“ dodala Kateřina Bonito.

Fotografie doplňují interaktivní exponáty a ilustrované komiksy, zajímavé jsou i reálné bezprostřední reakce dětí na jednotlivé fotografie. Výstava se tak snaží poměrně náročné téma posunout do roviny zábavného vzdělávání. Hlavním cílem expozice je rozvoj vizuální gramotnosti, tedy schopnosti porozumět obrazovému materiálu. Ta je nedílnou součástí celkové mediální gramotnosti. V příštím roce chce Svět techniky rozšířit svůj „repertoár“ výukových programů pro školy právě o toto téma a propojit ho s expozicí.

Autorem výstavy je vzdělávací centrum TEREZA, celý projekt je podpořen grantem Velvyslanectví USA v České republice. „Je pro nás prestižní, že na výstavě ZooM spolupracujeme s americkou ambasádou. Jsem rád, že se děti budou muset zamyslet nad čtením fotografie, objevováním detailů a odhalováním příběhů,“ podotkl výkonný ředitel Dolních Vítkovic Tomáš Šiřina.

Všechny fotografie použité v expozici vybraly samy děti, pro které je výstava primárně určena. Hlavní výzvou bylo převedení osvědčených principů na rozvoj vizuální gramotnosti do výstavního prostoru tak, aby zaujaly děti od 6 do 12 let. Autorský tým využil vlastních zkušeností s tvorbou expozic a dalších vzdělávacích materiálů. „Inspirovali jsme se mimo jiné i vzdělávací sérií New York Times What's going on in this picture (česky: co se děje na tomto obrázku),“ doplnila Zuzana Jakobová, koordinátorka a spoluautorka výstavy ZooM za Vzdělávací centrum TEREZA.