Nejrůznější prolézačky, houpačky a skluzavky. Dětská hřiště jsou pro děti místem, kde se mohou vyřádit. Může to být ale také místo, kde se mohou ošklivě zranit. Co dělají ostravské obvody pro to, aby byla hřiště bezpečná?

„Dvakrát týdně provádíme provozní kontrolu hřišť a dětských prvků na celém území obvodu. Zaměstnanci provádějící tyto kontroly jsou proškolení odbornou firmou, která zároveň jednou ročně provádí celkovou revizi dětských hřišť a dětských zařízení," sdělila mluvčí Poruby Jana Končítková. Radnice také postupně odstraňuje staré prolézačky, které nesplňují normy. „V posledních letech byly zrušeny desítky dětských zařízení, jejichž konstrukce byly zkorodované nebo mechanicky poškozené. Setkáváme se také s tím, že prvky jsou bez dopadových ploch, některé části zařízení chybějí a podobně," vyjmenovala Končítková a dodala: „V posledních osmi letech obvod zrekonstruoval jedenáct zastaralých a nevyhovujících hřišť."

Hrozí zachycení hlavy

Podle revizního technika Pavla Sonnka bývají nejčastějšími prohřešky na dětských hřištích staré kovové průlezky.

„Často jsou ve velmi žalostném stavu a v žádném případě nevyhovují současným normám. Hrozí tady nebezpečí úrazu jako je zachycení hlavy a krku dítěte. Často také chybí povrchy tlumící náraz," popsal Pavel Sonnek.

Každý rok musí některé zastaralé průlezky odstranit i Moravská Ostrava a Přívoz. „Ročně je to zhruba tři až pět prvků. Většinou se jedná o mechanická poškození způsobená vandalismem. Pak také uhnilé konstrukce v případě dřevěných prvků. Nedávno jsme museli provést obnovu prvků například v Husově sadu a v areálu MŠ Varenská," informovala mluvčí centrálního obvodu Jana Pondělíčková. I tady hřiště pravidelně kontroluje odborník. „Jedenkrát ročně provádí kontroly soudní znalec a každého čtvrt roku jsou kontroly prováděny našimi údržbáři. Navíc téměř denně zajišťují kontroly na dětských hřištích pracovníci ručního čištění a pracovníci veřejné služby," přibližuje mluvčí Pondělíčková.

Děti jsou méně obratné

Podle odborníka Pavla Sonnka se normy k dětským hřištím v posledních letech změnily, protože děti jsou stále méně obratné a mají slabší fyzickou kondici. „Děti navíc dnes nedovedou odhadnout své možnosti, co ještě zvládnou. Toto všechno se zapracovává do novelizace norem," míní Sonnek s tím, že aspoň jednou ročně by měl dětské hřiště prohlédnout revizní technik.

Na Jihu mají dětská hřiště dvě lanové mezi ulicemi Krestovou a Mjr. Nováka v Hrabůvce a také mezi ulicemi Krasnoarmejců a P. Lumumby v Zábřehu. „Zejména v prvním případě se už od jeho otevření potýkáme s projevy vandalismu, nejčastěji se jedná o zničený dřevěný plot okolo hřiště, který se neustále opravuje. Revizi na těchto dvou hřištích s novými herními prvky a atrakcemi pravidelně provádí speciální firma z Prahy," sdělil mluvčí Jihu Michael Kutty. Obvod také začal spolupracovat s revizním technikem, který postupně projde celý obvod a zkontroluje všechna hřiště i ta, která jsou mezi domy v sídlištních zástavbách.

Právě tato cesta je podle Sonnka tou nejlepší, jak zabránit zbytečným úrazům dětí. „Při kontrole se odstraní ta největší rizika, která číhají na zastaralých a naprosto nevyhovujících prvcích na hřištích," tvrdí Sonnek.