„Je dokázáno, že děti od narození do dvou let vnímají jazyky nejvíce. Tuto schopnost postupně ztrácejí, a to až do sedmi let. Osvojování cizího jazyka je u dětí rychlejší než později v životě. Děti jsou jako houby, které nasávají nové informace a nová slova naprosto přirozeně. Učí se nová slova, aniž by měly pocit něčeho nepřirozeného," vysvětluje studijní ředitelka kurzů Angličtiny s úsměvem Iva Obermanová.

„Není dobré dítě do jazyka nutit. Jde o to, aby bylo vystaveno vlivu cizího jazyka v přirozeném prostředí pokusy jako angličtina s Hurvínkem, v níž dítě v rámci večerníčku uslyší tři věty anglicky, případně výuka rodičů, jejichž angličtina není na dobré úrovni, kýžené ovoce nepřinesou," říká spolumajitel a jednatel jazykové školy James Cook Languages, s.r.o., Jakub Štefeček.

K TÉMATU Angličtina s úsměvem působí od roku 2002 a zaměřuje se speciálně na výuku nejmenších dětí předškolního a mladšího školního věku v Ostravě a okolí.

James Cook Languages s. r. o. sedmnáct let zajišťuje jazykové kurzy, překlady a tlumočení v celé České republice i na Slovensku, učí více než dvacet jazyků. Kurzy pro veřejnost nabízejí unikátní a osvědčenou metodiku Coach&Practise.

PROŽITKOVÁ ANGLIČTINA

Podle Ivy Obermanové i Jakuba Štefečka u dětí jednoznačně zabírá hra. Ta děti baví a jazyk je do ní podprahově přidáván. Může jít přitom o hry spojené s pohybem, ale také třeba pexeso, různé kreativní činnosti, říkanky, písničky. Velice důležitou roli sehrává také osobnost lektora, který musí děti zaujmout a strhnout. Navíc funguje, když lektor každý jejich pokus, reakci, pozitivně ohodnotí.

RODILÝ MLUVČÍ, NEBO ČESKÝ LEKTOR?

Dítě by mělo mít perfektní řečový vzor. Podle Ivy Obermanové je rodilý mluvčí jedna z možností, ale někdy bývá neporozumění aktivitě na úkor kvality vedení lekce. „Je nezbytné, aby v hodinách byla zakázána čeština, což děti nutí ponořit se do anglického jazykového prostředí. Rodilý mluvčí má navíc tu výhodu, že děti mohou vstřebávat rovněž jeho přízvuk, takže se učí lepší výslovnosti. Vzhledem k tomu, že na rozdíl od dospělých nemají děti předsudky o tom, že gramatika se musí vysvětlovat česky, radí se s rodilým mluvčím většinou lépe, a je tedy ku prospěchu věci," míní Jakub Štefeček.

JAK SE ŘEKNE ŽLUTÁ?

Pro většinu rodičů je stále ještě hlavním měřítkem toho, zda dítě něco umí, nebo umí, množství slovíček, která zná. „To je zásadní chyba u výuky předškolních dětí. Jakmile bude mít dítě dostatečnou mozkovou kapacitu, už například ve 2. třídě bude schopno se naučit 20 slovíček za 30 minut pouhým překladem. Výuka předškoláků by v žádném případě neměla být o učení slovíček. Proto není dobré dítě zkoušet překladem jako například: Jak se řekne žlutá? Jak se řekne slon? Některým dětem toto nevadí, ale mnohé jsou frustrovány tím, že si na slovíčko nevzpomenou. Pasivní slovní zásoba dětí v tomto věku mnohonásobně převyšuje slovní zásobu aktivní," vysvětluje Iva Obermanová.

Co je tedy při výuce dětí nejdůležitější? Lektoři se shodují: Neztratit chuť učit se. A přirozená komunikace i prostředí. Děti musí mít příležitost spojit si jazyk se skutečnými situacemi. „Ambiciózní snahy uměle natlačit do života dítěte jednotlivá anglická slova, ať už k němu přichází z televize nebo od rodičů, jsou spíše kontraproduktivní," míní Jakub Štefeček.

Na co tedy při výuce nikdy nezapomenout? Pochválit, nesrovnávat dítě s druhými, vytvořit pohodové, nesoutěživé prostředí, vystavit ho vlivu cizího jazyka, ale vyvarovat se toho, abychom děti do angličtiny přehnaně nutili.