„V 78 ostravských základních školách je podle podzimních údajů 1850 žáků devátých tříd," řekla Martina Němcová z odboru vzdělanosti na ostravském magistrátu s tím, že až takového počtu deváťáků se můžou středeční přijímačky týkat.

Pokračovat ve studiu se například rozhodlo všech pětapadesát žáků devátého ročníku ze základní školy ve Staré Bělé.

„K přijímacím zkouškám jde asi devadesát procent našich žáků. Necelých padesát procent se hlásí na gymnázia, třicet procent na střední odborné školy, deset procent na učiliště a těch zbývajících deset procent už je přijato," informovala ředitelka starobělské základní školy Jana Poledníková.

Na nedostatek uchazečů si ředitelé Deníkem oslovených středních škol letos nestěžují a shodují se, že budou mít z čeho vybírat. „Máme dvojnásobný počet uchazečů, než budeme přijímat," uvedla Dagmar Dluhošová, ředitelka soukromého Gymnázia PORG.

Dostatek zájemců o studium hlásí i Gymnázium Hladnov a chemická průmyslovka. „Na obor aplikovaná chemie nám přišlo celkem 136 přihlášek a na přírodovědné lyceum 71 přihlášek," řekl zástupce ředitele Pavel Klouda z chemické školy v Ostravě-Zábřehu.

Převážně stejné testy

Pohled ředitelů škol už je ale jiný na snahu zavést jednotné přijímací zkoušky. Ty měly být časem povinné pro přijetí na všechny maturitní obory středních škol, včetně gymnázií. Momentálně to ale s plánovaným zákonem vypadá tak, že školám nejspíš v testování uchazečů zůstane větší svoboda.

Přesto se ale sedmadvacet z čtyřiačtyřiceti ostravských středních škol rozhodlo pro jednotné testy, které na všech dobrovolně přihlášených školách zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).

Vlastní podmínky pro přijetí se rozhodly stanovit především soukromé školy.

„Testy Cermat nevyužíváme. Naše testy mají velkou vypovídající hodnotu o uchazeči. Zkušenosti máme takové, že pokud student projde našimi přijímačkami, tak má na to, aby zvládl školu i dokončit. Navíc si myslím, že každá škola má právo vytvořit si testy podle svých kritérií," vysvětlila ředitelka Gymnázia PORG a dodala, že jednotné přijímačky jsou krok zpět.

Jednotné testy by ale přivítal například ředitel Gymnázia Hladnov.

„V našem kraji je dlouhodobá snaha o to, aby byly přijímací testy jednotné. Ctíme politiku, jaká je, a navíc jsme už v minulých letech využívali testy od různých společností a byli jsme spokojeni," uvedl ředitel Gymnázia Hladnov Daniel Kašička důvody, proč škola zvolila jednotné testy.

Souhlasí s ním i zástupce ředitele ostravské chemické školy, který doplnil, že by měla být nastavena všem stejná laťka pro vstup do maturitního oboru.

Sedmáci a páťáci

Po deváťácích dojde ve čtvrtek i na žáky sedmých a pátých tříd, kteří se rozhodli pokračovat ve studiu na víceletých gymnáziích.

„Na osmiletá gymnázia podalo letos přihlášku 14 z 41 dětí. Na šestiletá gymnázia se od nás letos nehlásí nikdo, ale průměrně to bývají tak dva žáci," dodala ředitelka Základní školy ve Staré Bělé Jana Poledníková.

Na kolik škol se mohli uchazeči hlásit?

Uchazeči o studium na osmiletých i šestiletých gymnáziích, stejně jako uchazeči z 9. ročníků základních škol, mohli podat dvě přihlášky ke studiu na střední škole, a to do 15. března.

Autor: Markéta Jarmarová

Co uchazeče čeká?

Středa 15. dubna 2015Jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče na čtyřleté obory skládající se ze dvou testů v 8.30 hodin z matematiky a v 10.20 hodin z češtiny a literatury. Zkouška se koná ve škole, kterou uchazeč v přihlášce uvedl jako první.
Čtvrtek 16. dubna 2015Jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče na osmileté a šestileté studium skládající se ze dvou testů v 8.30 hodin z matematiky a v 10.20 hodin z češtiny a literatury. Zkouška se koná ve škole, kterou uchazeč v přihlášce uvedl jako první.
Náhradní termín: 14. května 2015Pokud uchazeč na řádný termín nebude moci přijít, omluví se řediteli školy, na které měl zkoušku konat, a po omluvě bude automaticky přihlášen na náhradní termín.
Kde se dají najít ilustrační testy? Zájemci je najdou na www.cermat.cz

*Zdroj: www.cermat.cz