Žádáme vás a vyzýváme, abyste pokračovali v sanaci heřmanického odvalu. Tuto jasnou zprávu doručila v minulém týdnu společnost Ridera státnímu podniku Diamo, pro který podle smlouvy realizuje oddělovací vzdušnou stěnu směrem k nedaleké skládce chemického odpadu. Jáma, kterou Ridera hloubila a zasypávala, však má být zavezena kontaminovaným odpadem.

Diamo proto (oficiálně na neznámého pachatele) podalo trestní oznámení, Ridera reagovala podobně. Jí vadí, že práce na sanaci celé haldy, u níž se problematická jáma nachází, nemůže pokračovat. Za obsahem oddělovací stěny si stojí.

Ilustrační foto.
Nelegální kšefty s léky. Majitel lékárny z Ostravy si vyslechl finální verdikt

„Zajištění této sanace a rekultivace je, v souladu se zákonem o nakládání s těžebním odpadem, povinností státního podniku Diamo,“ stojí ve zprávě zaslané řediteli Diama Ludvíku Kašparovi. Ridera v ní nesouhlasí s tím, že Diamo po zjištění obsahu vzdušné jámy zastavilo sanaci celé haldy.

Nejdřív vyřešme obsah, potom pokračujme

Na otevřenou výzvu, kterou dostali k rukám také další adresáti, včetně ostravského primátora, Diamo jménem ředitele Kašpara zareagovalo tento týden. Primárně právní spor se tak přesouvá do otevřeného slovního boje.

„Úvodem musíme poznamenat, že k zastavení prací došlo v návaznosti na námi zjištěné vady výplňového materiálu. Ačkoliv stále tvrdíte, že výplňový materiál splňuje veškeré zákonné a smluvní podmínky pro ukládání materiálu na povrchu terénu, jsme v této otázce jiného názoru,“ deklaruje Diamo a vysvětluje, že nejprve musí být vyřešen tento problém a až posléze může být vzdušná stěna dokončena a může pokračovat sanace samotné haldy.

Liberty Ostrava, ilustrační foto.
Liberty Ostrava se opět nerozjede, lidé se báli o výplatu. Co huti přikázal soud

Složení a obsah oddělovací vzdušné stěny, o které nejen zástupci města hovoří zkratkovitě jako o černé skládce, už šetří Česká inspekce životního prostředí či třeba Obvodní báňský úřad, který byl dohlížejícím orgánem dosavadní realizace stěny.

Diamo pohyb třetích stran vylučuje

Ridera ve své předchozí výzvě také vyjádřila obavy ohledně nekontrolovaného pohybu osob a strojů třetích stran na heřmanické haldě. Právě ony, alespoň podle tvrzení Ridery, mohou vykonávat návozy černých skládek a navážení neznámého materiálu do nedokončené části vzdušné stěny. Z vyjádření Diama lze mezi řádky vyčíst, že jde ze strany Ridery spíše o spekulativní snahu vyhnout se zodpovědnosti za případný nevhodný obsah v jámě a najít jiného viníka.

Vše k tématu Kauza Haldy Heřmanice najdete zde.

„Z Vaší strany jde čistě o spekulativní tvrzení,“ vzkazuje Rideře ředitel Diama Ludvík Kašpar. „Připomínáme, že oddělovací vzdušná stěna nebyla dosud ze strany státního podniku Diamo převzata a je Vámi prováděna na Vaše nebezpečí, včetně smluvní povinnosti zabezpečit pracoviště proti pohybu třetích osob,“ dává podnik na srozuměnou. Dodává také, že nehledě na to Diamo na zabezpečení prostoru samo dohlíží, a pokud má Ridera nějaké pochybnosti, má je doložit.

Podle aktuálních informací, které bude Deník dále prověřovat v příštích dnech, má být obsah jámy obsahující také dřevo, kovy, kusy plastů či tkanin, dokonce kontaminovaný.