Klíčoví hráči sanace haldy Heřmanice jsou státní podnik Diamo a společnost Ostravská těžební, v níž jste hlavním investorem. Přibližte prosím lidem, kdo má co na starost…

Ve skutečnosti existuje jediný subjekt, který je od roku 2001 odpovědný za řádnou sanaci odvalu Heřmanice, a to je ze zákona Diamo, sanace probíhá na základě rozhodnutí obvodního báňského úřadu (OBÚ) z roku 2012. Státní podnik Diamo, to je klíčový hráč.

Halda Heřmanice, 20. prosince 2023, Ostrava.
Heřmanická halda očima sousedů. Kdysi království her, dnes plac hrůzy

Diamo však nedávno zastavilo sanaci heřmanické haldy. Oficiálně kvůli změnám vlastnických poměrů na haldě a problémům s dělící vzdušnou stěnou, která haldu odděluje od skládky chemického odpadu z koksovny. Rideře, která stěnu zhotovila, na výzvu k pokračování v sanaci řeklo, že v ní bude pokračovat, až se vyřeší skladba stěny. Jak to vidíte vy?

Dalibor Tesař, předseda představenstva společnosti cresco&finance, která vlastní asi polovinu pozemků pod heřmanickou haldou v Ostravě, a zároveň předseda dozorčí rady společnosti Ostravská těžební, která se na sanaci podílela.Dalibor Tesař, předseda představenstva společnosti cresco&finance, která vlastní asi polovinu pozemků pod heřmanickou haldou v Ostravě, a zároveň předseda dozorčí rady společnosti Ostravská těžební, která se na sanaci podílela.Zdroj: se souhlasem Dalibora Tesaře

Státu patří cca 95 procent ploch odvalu zasažených termickou aktivitou, všechno to, co zmiňujete, jsou jejich zcela zástupné výmluvy. Podle dokumentace, která je součástí rozhodnutí OBÚ z roku 2012, měla být termicky aktivní hlušina vymístěna a k tomu žádný náš souhlas ani Rideru stání podnik Diamo nepotřebuje, mimo to vlastník pozemků vymístění termicky aktivní hlušiny opakovaně požadoval. To, že ještě dnes – více než 12 let po rozhodnutí OBÚ – odval stále hoří, je projevem naprosté neúcty k lidskému zdraví a životnímu prostředí.

S Diamem se však už nějaký čas soudíte o 1,2 miliardy korun kvůli sanaci haldy. O co přesně jde?

Diamo dodávalo do linky nejen hlušinu, ale i nebezpečné odpady, kterých se potřebovalo zadarmo zbavit. Uvedená výše nároku neodpovídá, ale máte pravdu. Tyto spory vede se společností Diamo jmenovitě společnost Ostravská těžební a je to zákonné právo každého subjektu. Nebudeme se k nim dále vyjadřovat.

Na největší ostravské haldě Heřmanice testují využití tepla z prohořívající haldy, 17. října 2023, Ostrava.
Další trestní oznámení ohledně černé skládky na haldě v Ostravě: Ridera se brání

Jaký je tedy podle vás skutečný důvod zastavení sanace heřmanického odvalu?

Žádný důvod k zastavení sanace není, jsou to jen výmluvy. Diamo má nabídku vlastníka k pokračování sanace podle původního rozhodnutí OBÚ z roku 2012, na kterou nereaguje a nedělá nic. Je jim jedno, co tady občané Ostravy dýchají, do Stráže pod Ralskem je odtud daleko (sídlo Diama, pozn. red.). Myslíte si, že v Praze nebo v Brně by nějaká halda víc než čtvrt století stále hořela?

Co se týče samotné sanace haldy, Diamo tvrdí, že coby nový vlastník pozemků (od roku 2022) požadujete nájemné 30 milionů ročně, případně pozemky nabízíte k prodeji za 460 milionů. Je to pravda?

To není pravda. V dopise (poskytnut redakci k dispozici, pozn. red.) jsme napsali, že jsme ochotni jednat, ale tohle je jen způsob, kterým Diamo odvádí pozornost od hlavního problému. Snaží se jen očernit kdekoho jiného.

Vše k tématu Kauza Haldy Heřmanice najdete zde.

Na schůzce se zástupci města a kraje Diamo tento týden uvedlo, že navrhuje zpracování nové studie sanace heřmanické haldy, přičemž jen zpracování studie má trvat rok a půl. Všichni to odmítli. Hraje Diamo o čas? A proč?

Odmítnutí tohoto postupu ze strany municipalit je logický a odpovědný krok volených zástupců občanů. Diamo má platné rozhodnutí OBÚ z roku 2012, podle kterého může odval rozebrat na druhotné suroviny a termicky aktivní hlušinu vymístit. Co dělal státní podnik od roku 2001, kdy převzal odval do správy? Je to jen hra o čas a možnost, jak zase nedělat pět let nic. Na střední část odvalu byla zpracována v roce 2009 EIA (studie posouzení vlivu na životní prostřední, pozn. red.) a následně bylo v roce 2021 vydáno navazující rozhodnutí OBÚ. Diamu nebrání vůbec nic, mohou začít pracovat zítra, ale nezačnou. Je jim to totiž jedno, však co, ostravská děcka to ještě nějaký čas vydrží, daňový poplatník to zaplatí! Veškerá odpovědnost za zdravotní a enviromentální dopady hořícího odvalu jde za státním podnikem.

Hudební festival Colours of Ostrava v Dolní oblasti Vítkovice, 22. července 2023, Ostrava.
Colours 2024 s Lenny Kravitzem, teď je poslední šance na levnější vstupenky

Jaký skutečný dopad má tedy podle vás halda Heřmanice na zdraví Ostravanů?

Žijeme v době, kdy za používání každého jednoho starého kotle hrozí občanovi pokuta padesát tisíc korun. Na oficiálních stránkách Diama byly ještě před Vánocemi zveřejněny údaje, ze kterých vyplývalo, že z cca třiceti milionů tun je jen 12 milionů tun nezasaženo termickou aktivitou. To znamená, že zde shořelo nebo hoří cca 18 milionů tun hlušiny. Je uvěřitelné, že halda nikomu neškodí? Z několika měření zadaných Diamem v roce 2023 plyne, že limity v rezidenční zóně jsou překročeny o 700, respektive o tisíc procent. Proboha! Vždyť i Zdravotní ústav v Ostravě v roce 2019 napsal, cituji: „Endogenní hoření odvalů může představovat riziko pro životní prostředí a zdraví obyvatel. Není žádoucí, aby takovýto zdroj dlouhodobě perzistoval v životním prostředí i s ohledem na existující nejistoty spojené se složením materiálu odvalu. Rovněž se doporučuje v maximální možné míře urychlit sanační činnost na odvalu, tak aby sanace proběhla v nejkratší možné době.“

Další podchod v Ostravě-Jihu zdobí nástěnné malby.
FOTO: Impozantní velkoplošná malba nově zdobí podchod v Ostravě-Jihu

Když tedy Diamo tvrdí, že lidem žádné bezprostřední nebezpečí nehrozí, vědomě lže?

Když nahlédnete do systému evidence kontaminovaných míst, dozvíte se, že všechno je v pořádku, ale když se ponoříte hlouběji, na dalších stránkách zjistíte, že analýza rizika z roku 2010, která však byla podivně zveřejněná až v roce 2019, uvádí, cituji: „Z bilančního výpočtu však vyplývá, že ročně z odvalu unikne cca 286 736 tun CO, 40 803 tun NOx, 40 736 tun NO, 25 415 tun SO2, 67 tun NO2 a 11 269 tun VOC. Vzhledem k tomu, že VOC (těkavá organická látka, pozn. red.) může obsahovat až pětinu benzenu, může z odvalu ročně unikat až cca 2 254 tun benzenu.“ Asi nemusím dodávat, že benzen je prokázaný lidský karcinogen. A téměř deset let tyto údaje nebyly zveřejněny. Proč občané Ostravy neměli právo to vědět? Dva tisíce tun karcinogenního benzenu nikomu neškodí? Je to uvěřitelná pohádka? Jsem jeden z těch, kteří tuto daň museli zaplatit, a další existence hořícího odvalu je pro mě neakceptovatelná z důvodu enviromentálních rizik, které představuje pro občany Ostravy.

Penzion a restaurace V Zátiší, Horní Lhota, pivo, plzeň, Pillsner Urquell, Radegast, leden 2024.
VIDEO: To jinde neuvidíte! Nejlevnější plzeňské pivo v kraji čepují za 36 korun

Projekt separační linky pro heřmanickou haldu byl podpořen dotací z Evropské unie. Prostřednictvím ministerstva průmyslu a obchodu šlo asi o 22 milionů korun. Budou se peníze vracet, když sanace příliš nepokročila?

Podmínky dotace byly splněny, tato záležitost je uzavřena.

POSLECHNĚTE SI PODCAST K TÉMATU:

Zdroj: Deník/Kateřina Součková