Novelizace vyhlášky o školním stravování platí od začátku února. Školám umožňuje dělat legálně to, co už mnohde léta dělají i tak vařit ve školních kuchyních obědy i pro děti, které mají zdravotní omezení. Jedná se především o děti alergické na lepek, děti s diabetem I. typu či v rekonvalescenci po žloutence. Jen diabetiků do 18 let je nyní v republice v péči lékařů kolem tří tisíc a každým rokem jich přibývají dvě až tři stovky.

„Novela vyhlášky školním jídelnám nabízí možnost dietní režim zavést. Dosud školy byly v tomto směru mimo legislativní rámec. Druhým krokem, který bude následovat, je nabídka vzdělávání pro metodičky školního stravování a vedoucí školních jídelen," říká Klára Bílá, mluvčí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Ilustrační foto

Jak doplnila, finanční normativ bude navýšen podle druhu předepsané diety a na základě údajů ze školních jídelen o počtu, druhu a náročnosti předepsaných diet.

„Tyto prostředky jsou již v rozpočtu připraveny," doplnila Bílá.

Má to však jeden háček.

„Chtěli pomoct, ale místo toho nám situaci zkomplikovali," říká Petr Neshoda, ředitel Základní školy Ukrajinská v Ostravě-Porubě. Jak připustil, jídla pro děti, které mají bezlepkovou dietu nebo jsou diabetici, vaří po dohodě s rodiči již několik let. Stejně tak i mnohé další školy. V současné době se ale ocitli v situaci, kdy zvažují, zda to budou moci dělat i nadále.

Studium a tři roky praxe

Na straně jedné to vyhláška konečně „legalizuje", na druhé ale komplikuje. „Výběr potravin, receptur, sestavení jídelního lístku a způsob přípravy jídel vydávaných v rámci dietního stravování provádí nutriční terapeut," hovoří se v ní striktně s odkazem na to, jak lze získat odbornou způsobilost k výkonu povolání nutričního terapeuta. Tu definuje zákon č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. Pokud by někdo chtěl zahájit studia nyní, pak jen v tříletém akreditovaném zdravotnickém bakalářském studijním oboru pro přípravu nutričních terapeutů. I poté ale musí absolvent vykonávat toto povolání alespoň tři roky pod odborným dohledem, než bude moci pracovat samostatně.

„Vedoucí školních jídelen mají středoškolské vzdělání, ale nutriční terapeutky nejsou. A kdo nám zaplatí peníze navíc, kdybychom si chtěli nějakého specialistu najmout na živnostenský list?" uvažuje Neshoda.

Hana Havránková, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu moravskoslezského krajského úřadu, v této souvislosti uvedla, že kraj zatím nedisponuje žádnou informací týkající se případné změny financování v důsledku zavedení dietního stravování. „Školní jídelny jsou financovány výhradně podle přihlášených strávníků, a na tom se dosud legislativně nic nezměnilo," vysvětlila s tím, že podle jejích informací se nyní připravuje metodický postup, který problematiku dietního stravování ve školních jídelnách do konce srpna rozpracuje.

Jídelny mohou dětem vařit dietně i dále. Získaly odklad

Naplno začne novelizovaná vyhláška o školním stravování platit až od záříZaměstnanci jídelen se od dubna začnou školit. Česká asociace zdravotních sester připraví metodiku.

Školní jídelny, které už dříve zajišťovaly dietní obědy pro děti se zdravotním omezením, mohou v tom pokračovat i nadále, stejně jako dosud a to až do začátku následujícího školního roku. Deníku se podařilo získat stanovisko České školní inspekce, z něhož výše uvedená možnost vyplývá.

„Školní jídelny, které již dietní stravu zajišťují, v tom samozřejmě mohou pokračovat způsobem, který dosud realizovaly, s povinností doplnit náležitosti dietního systému stravování do začátku školního roku 2015/2016," citujeme z dokumentu s hlavičkou náměstka ústředního školního inspektora Ondřeje Andryse.

Předmětem diskuse ve školních jídelnách napříč republikou se totiž stala novelizovaná vyhláška o školním stravování, která vstoupila v platnost v únoru. Ta sice na jedné straně umožnila legálně vařit ve školních jídelnách i pro děti, které ze zdravotních důvodů musí dodržovat dietu, na straně druhé ale stanovila podmínku, že dietní stravování musí být pod dohledem vystudovaného nutričního terapeuta. A právě tato část se stala terčem nedorozumění a kritiky. Mnohé školy už totiž vaří dietní menu i nyní. Málokterá si však bude moci dovolit platit navíc služby nutričního terapeuta.

Na novelizaci vyhlášky se podílelo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy i ministerstvo zdravotnictví. Obě ministerstva nyní požádala o spolupráci Českou asociaci zdravotních sester, která vypracuje metodiku a zajistí garanci nutričního terapeuta ve školních jídelnách. Navíc od dubna má být realizováno školení pro pracovníky školy a školních jídelen v jednotlivých krajích.