Obsahem diskusní konference, konference, která se  koná ve spolupráci s Ekonomickou fakultou - VŠB-TUO,  je výměna názorů a návrhů se zástupci z podnikatelského, akademického i veřejného sektoru na téma „Podporuje stát a místní samosprávy efektivně malé a střední podnikání?“

„Zástupci jednotlivých zainteresovaných stran mají možnost se setkat a projednat důležité otázky týkající se rozvoje a podpory podnikání nejen v Moravskoslezském kraji.

Podnikatelské dovednosti jsou  začleněny do klíčových kompetencí v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a měly by být proto získávány nepřetržitě ve všech fázích vzdělávání od počátečního až po středoškolské až po univerzitní instituce včetně celoživotního učení,“ říká Martin Kovalský, jednatel společnosti Czech Cool Trade,  která konferenci pořádá.

„Proto nelze opomenout roli vzdělávacích institucí,  které jsou centrem výzkumu, vývoje a inovací a je  důležité vytvářet iniciativy přímo ovlivňující podnikání a nepřímo pak hospodářský růst, doplnil Kovalský.