V příštím roce, už od března, projde tato divadelní budova rozsáhlou plánovanou rekonstrukcí. Je rozdělena do dvou etap. „Potrvá zhruba dva roky. Její cena by měla být známa až po ukončení veřejné zakázky, kterou bude v říjnu schvalovat zastupitelstvo,“ uvedl v této souvislosti ostravský primátor Tomáš Macura.

„Vyprojektovaná cena rekonstrukce je 165 milionů korun na stavební práce a 18,5 milionu na interiéry,“ sdělila mluvčí magistrátu Andrea Vojkovská.

„Připravujeme přesun předprodeje, vytvoření divadelní pasáže a kavárny pro návštěvníky tak, aby ten prostor, který funguje denně jen omezeně, měl permanenci a umožnil vznik dalšího společenského centra,“ řekl už před časem Jiří Nekvasil, současný ředitel Národního divadla moravskoslezského (NDM).

Podle jeho slov by přitom nad kavárnou vznikl další veřejně přístupný interiér například pro dramaturgické úvody a společenská setkání přímo v tomto historickém prostoru.

V průběhu modernizace Divadla Jiřího Myrona vznikne na ostravské Černé louce provizorní scéna v pavilonu G. Na jeho rekonstrukci požaduje NDM coby provozovatel Divadla Jiřího Myrona od města 44 milionů korun. „Necelá polovina, 20 milionu představuje investici do jevištní techniky, zbytek by byly peníze na projekt a stavební úpravy pavilonu,“ informoval Tomáš Macura. Ten ale také ví, že času na přestavbu pavilonu mnoho nezbývá. „Pokud by se to nestihlo, nebude se chvíli hrát,“ jasně naznačil primátor. Prostředky na opravu pavilonu by nebyly vynaloženy jednorázově. Ostrava by tak mohla získat novou tvůrčí scénu. Zda se to podaří, to ukáže blízká budoucnost.