"Město hledá kvalifikovaného manažera se znalostí českého divadelního prostředí, praxí v kulturním sektoru a výbornými komunikačními schopnostmi. Předpokládaný nástup do funkce je 1. července 2023," uvedla mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná a dodala: "Vítězný uchazeč/uchazečka nahradí ve funkci dosavadní ředitelku divadla Jarmilu Hájkovou. K výběrovému řízení bylo přistoupeno poté, co paní ředitelka avizovala své rozhodnutí pozici opustit." Jarmila Hájková vedla divadlo s dvouletou pauzou od roku 1991.

Případní zájemci mohou zaslat přihlášku do výběrového řízení nejpozději do 28. února 2023 do 15 hodin. Podle vypsaných požadavků musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu s orientací v oblasti českého divadelního prostředí a všeobecný kulturní rozhled. 

"Součástí povinných příloh je mimo jiné také písemně zpracovaný návrh konceptu strategie Divadla loutek Ostrava na období 2024–2028, ve kterém uchazeči představí svou vizi fungování divadla včetně rámcového ekonomického plánu, návrhu personální politiky či komunikační strategie. Kompletní kvalifikační předpoklady, specifikaci způsobu podání přihlášky a všech povinných příloh zájemci naleznou na stránkách města a Divadla loutek Ostrava," popsala dále Pokorná.

Jarmila Hájková vedla divadlo s dvouletou pauzou od roku 1991. Jako profesionální scéna vzniklo divadlo v roce 1953, od roku 1999 pak divadlo sídlí v budově na Černé louce. Postupně byla stávající budova divadla doplněna o přístavbu alternativní scény, jejíž součástí je venkovní amfiteátr a pohádkový orloj.

Kromě svého divadelního repertoáru je divadlo pořadatelem mezinárodního loutkařského festivalu Spectaculo Interesse, které po dvouleté pandemické odmlce letos opět přiveze do Ostravy nejzajímavější loutkařské počiny. Vedle programu také divadlo nabízí bohatý umělecko-vzdělávací program pro školy i širokou veřejnost.