Dlažba na Nové Karolině se propadá. Nejhorší místa v průchodu mezi bytovou rezidencí a obchodním centrem Forum Nová Karolina ve směru k Trojhalí už město nechalo označit. Teď se bude snažit zjednat nápravu prostřednictvím reklamace. Na nedostatky dlažby upozornil redakci čtenář Deníku.

„Je to ve své podstatě novostavba a dlažba je už v této chvíli v nevyhovujícím stavu. Dlaždice se propadají nejen ve volném prostoru, ale také u jednotlivých prvků jako jsou stromy nebo lavičky. V místech, kde najíždí auta je to pak na malých kostkách mnohem více patrné. Doufám, že město nepropásne lhůtu, ve které tyto nedostatky může reklamovat u zhotovitele," uvedl čtenář, který nechtěl být jmenován, redakce však jeho jméno zná.

Magistrát Ostravy o problému ví, potvrdila to i jeho tisková mluvčí Andrea Vojkovská. „Reklamaci dlažby jsme uplatnili u stavební společnosti GEMO Olomouc. Její technici provedli kontrolu reklamované plochy a požádali vzhledem k rozsahu poškození o prodloužení odstranění závad do 31. července letošního roku, s čímž jsme souhlasili," uvedla Andrea Vojkovská.

Doplnila, že obecně se dá říci, že pozemky a stavby mezi Forem Nová Karolina a bytovou rezidencí jsou majetkem statutárního města Ostrava, avšak nejsou svěřeny městskému obvodu.

„O chodníky ve vlastnictví města, které nejsou svěřené městskému obvodu, se přesto podle obecně závazné vyhlášky starají v režimu údržby a oprav příslušné městské obvody. V případě, že se jedná o vady, které je možno reklamovat v rámci záruk, řeší je odbor hospodářské správy Magistrátu města Ostravy," vysvětlila tisková mluvčí.

Problémy s dlažbou řešilo město už v minulosti, a to krátce po rekonstrukci Masarykova náměstí v centru Ostravy, kterou mělo na starosti sdružení firem pod hlavičkou společnosti Tchas. Kvůli použití špatné žuly, pravděpodobně dovezené z Číny, se ale dlažba za 34 milionů bez daně začala rozpadat. Město, které platilo většinu nákladů, tak začalo uplatňovat reklamační nároky. Nástupnickou firmou po Tchasu se ale mezi tím stala společnost Eiffage Construction, se kterou se Ostravě podařilo zhruba po roce dohodnout bez soudu na tom, že náklady na opravu uhradí. Celková částka potřebná na rekonstrukci byla sedm milionů korun.