Problematika výstavby Severního spoje, který by usnadnil obyvatelům Poruby přístup do centra Ostravy a především na dálnici D1, je už takřka věčným tématem, které v minulosti provázelo mnoho diskusí a sporů. a to i přesto, že se všichni zúčastnění shodnou, že Severní spoj je potřebný.

Trasa Severního spoje byla zakotvena v Územním plánu města Ostravy v listopadu loňského roku a problém od té doby představují už „jen" peníze.

K aktuální situaci ohledně výstavby kýžené silnice se Deníku vyjádřil mluvčí Úřadu městského obvodu Ostrava-Poruba Martin Otipka.

Investorem je kraj

„Severní spoj, který by spojil Porubu s dálnicí, je společně s prodlouženou Rudnou nejzásadnější stavbou na území obvodu. Prodloužená Rudná se už staví a Poruba věří, že se podaří pokročit i v případě druhé stavby," řekl Martin Otipka s tím, že k napojení na dálnici stačí vybudovat jen několik kilometrů silnice, která by výrazně ulehčila dopravě v celé Porubě a pomohla i životnímu prostředí, protože by značnou část dopravy svedla mimo území obvodu.

„Investorem stavby je však Moravskoslezský kraj a na něm záleží, kdy bude stavbu realizovat," dodal Otipka.

Na krajském úřadě se však záležitost výstavby Severního spoje příliš kupředu nehnula.

„Nejvyšší dosaženou podrobností rozpracování je variantní studie pro Územní stabilizaci trasy v územním plánu statutárního města Ostravy z roku 2008. Zastupitelstvem města pak byla schválena varianta napojení do ulice Provozní. Příprava zatím tedy probíhala v gesci statutárního města Ostravy, podrobnější informace nemáme k dispozici," sdělila Deníku mluvčí Krajského úřadu Petra Špornová.

Projekt se připravuje

Letos v létě se představitelé obvodu dohodli s vedením města Ostravy na přípravě investičního záměru projektu, který má posloužit při jednání města Ostravy s ministerstvem dopravy, Ředitelstvím silnic a dálnic a Moravskoslezským krajem. „Věříme, že tento materiál napomůže tomu, aby se Severní spoj začal stavět co nejdříve," uvedl Martin Otipka.

O tom, že by se výstavba Severního spoje mohla v blízké budoucnosti pohnout kupředu, svědčí slova Václava Paličky z Ekonomického odboru Magistrátu Města Ostravy.

„Předmětný projekt figuruje mezi projekty, o jejichž financování bude město Ostrava usilovat z fondů Evropské unie v dalším programovacím období," uvedl Václav Palička s tím, že investorem stavby nebude město Ostrava, protože se jedná o komunikaci ve správě Moravskoslezského kraje. „V tuto chvíli odbor dopravy zadává investiční záměr, který bude sloužit jako podklad k vytvoření kompletní projektové dokumentace. Poté spolu s financováním projektu bude město Ostrava usilovat, aby stavba byla krajem zrealizována právě za použití finančních prostředků Evropské unie," dodal Václav Palička.

Lukáš Balabán