V době, kdy většina obchodníků nabízí různé slevy a podporuje tak nákupní šílenství, nabídl tento řetězec nejen s drogistickým zbožím svým zákazníkům pocit podílet se na něčem smysluplném. V pátek 29. listopadu se v prodejnách s logem dm nakupovalo s cílem, aby byl obrat co nejvyšší.

Anketu najdete na této stránce pod článkem.

Pět procent z toho totiž má jít na podporu občanských aktivit směřujících mezi seniory a jejich vnoučata. A bylo znát, že na tento způsob charity a podpory zákazník slyší. Díky vstřícnosti vedení dm jsme mohli slíbit, že mezi 70 subjektů do českých a moravských okresů rozdělíme rovné dva milióny korun.

V některých okresech se přihlásil jediný zájemce o finanční dar ve výši 28 600 korun, v jiných je přihlášených projektů více. A jak jsme slíbili, o jediném vítězi v každém okrese rozhodnete vy, čtenáři našeho webu.

Vyhrajte dárkový box
Partner projektu připravil pro 15 z vás věcný dar v podobě oblíbeného dárkového boxu. Jak vyhrát cenu? Soutěžní otázku najdete ZDE

Ve vašem okrese se přihlásily tyto domovy a instituce. Jejich názvy, adresy najdete pod textem. Abyste mohli lépe rozhodnout, popis jejich konkrétního projektu přikládáme.

Hlasovat můžete na konci článku od 21. února do 1. března. Přejeme vám šťastnou ruku a vítěznému domovu od srdce blahopřejeme. Podmínky předání daru domluvíme již s ním.

OKRES OSTRAVA

1. Domov pro seniory Kamenec, Bohumínská 1056/71, Slezská Ostrava

Název projektu: Děti a senioři tvoří společně

Popis: Podporujeme společné mezigenerační setkávání dětí a seniorů, při kterém probíhá vzájemné předávání zkušeností a dovedností. Senioři jsou často izolováni od přirozených sociálních kontaktů, chybí jim kontakt s vnoučaty, pravnoučaty. Tento projekt by dal příležitost k navázání a prohloubení sociálně-emočním vazbám, k vzájemnému porozumění a obohacení mezi těmito generacemi. Projekt by byl realizován v 1. polovině roku 2020 prostřednictvím společných výtvarných dílen v zařízení DPS Kamenec.

 

2. Domov Sluníčko, Syllabova 2886/19, Ostrava-Vítkovice

Fotogalerie: Domov Sluníčko

Název projektu: Mezigenerační spolupráce klientů Domova Sluníčko s dětmi

Popis: Společná setkávání s dětmi mateřských, základních a škol pro děti se specifickými poruchami, v rámci pravidelných měsíčních setkávání probíhají aktivizační činnosti, kde si obě strany povídají což obě strany nesmírně obohacuje. Senioři mají pocit potřebnosti a děti jsou takto neformálně vedeny úctě ke stáří.

 

3. Na výminku, Pavlovova 2626/33, Ostrava-Zábřeh

Název projektu: Zpíváme společně

Popis: Děti z mateřské školky docházejí do našeho zařízení a pravidelně s našimi seniory společně zpívají, povídají si a hrají, což přispívá k trénovaní paměti seniorů a děti získávají bližší vztah k starším lidem. Jde o pravidelnou aktivitu a dochází k prohlubování mezigeneračních vztahů.

 

4. Alzheimercentrum Ostrava, Syllabova 3029/38, Ostrava-Vítkovice

Fotogalerie: Alzheimercentrum Ostrava

Název: Hůlka propojení

Popis: Pro seniory je hůlka symbolem opory při chůzi životem a pro mažoretky je to nástroj, se kterým tancují. Jako v pohádkách kouzelná hůlka, naše hůlka propojení, propojuje generaci seniorů a dětí. „Tanec má ze všech umění největší vliv na duši. Platón Tanec omlazuje mozek i tělo. Tanec zvyšuje činnost funkce části mozku, která ovládá paměť, učení i rovnováhu a jejíž činnost bývá jako první ovlivněna stárnutím a neurodegenerativními nemocemi stárnutí mozku – např. Alzheimerovou chorobou. Proto jsme jako formu mezigeneračního programu zvolili setkávání klientů seniorů s demencí z Alzheimercentra Ostrava a dětí z týmu mažoretek TOM krokodýl Ostrava, které seniorům nejen tancují, ale i s nimi zpívají. Domov jejich návštěvou ožívá. Senioři se zapojí emocionálně, fyzicky, kulturně, spolupracují, vytvářejí komunitu. Kontakt s dětmi vyvolává v imobilních snahu o sebemenší pohyb. Děti si budují úctu, respekt ke stáří, hezký vztah ke starým lidem, bourají předsudky.

 

5. Domov pro seniory Klimkovice, Jarmily Glazarové 245, Klimkovice

Fotogalerie: Domov pro seniory Klimkovice

Název projektu: Mezigenerační olympiáda

Popis: V našem domově se snažím o propojení generací prostřednictvím různých vystoupení, tvořivých dílniček a podobných aktivit. Nyní bych ráda zařídila a zorganizovala klientům domova větší akci, která se zde ještě nekonala. Jednalo by se o mezigenerační olympiádu. Této olympiády by se zúčastnily děti ze ZŠ Klimkovice se kterou často spolupracujeme. Klienty našeho domova totiž nic nepotěší víc než návštěva dětí. Vnímám, že tato mezigenerační spolupráce má velký význam a vliv na psychiku našich klientů, kteří jsou po těchto akcích vždy plní dojmů a nadšení. Ze strany dětí se také setkávám s pozitivními ohlasy. Olympiáda by probíhala na hřišti, kde by pro klienty a děti byly nachystané různé stanoviště, na kterých by týmy musely plnit zadané úkoly a soutěže. Poté by byli vyhlášení vítězové, kteří by obdrželi věcné ceny. Na závěr bychom chtěli dětem zpestřit konec školního roku a klientům zpříjemnit odpoledne velkou „grilovačkou“, která by se konala na zahradě DPS. V případě deštivého počasí by se akce konala ve vnitřních prostorech domova a náplní olympiády by byly soutěže ve stolních hrách.

 

6. Domov Korýtko, Petruškova 2936/6, Ostrava-Zábřeh

Fotogalerie: Domov Korýtko

Název projektu: Propojení generací, aktivně i pro legraci

Popis: S mezigeneračními aktivitami máme bohaté zkušenosti, které uplatníme při realizaci projektu. V rámci pravidelného setkávání uspořádáme 4 tematicky odlišné aktivity, při kterých bude nutná spolupráce a vzájemná interakce dětí z MŠ, ZŠ a seniorů. Dopoledne v přírodě s přidanou hodnotou: vyrazíme s dětmi a seniory do Bělského lesa v Ostravě, kde společně vysadíme živé stromy, které se stanou společnou památkou. U příležitosti vysazení vytvoříme výkresy pomocí předmětů nalezených v přírodě a dalších pomůcek, z výkresů uspořádáme v Domově výstavu. Dopoledne hrou: I když se zdá, že seniorům stačí pouze děti pozorovat, my jim umožníme spojit síly a dokázat nemožné. Připravíme pro děti a seniory vhodná stanoviště, která budou společnými silami zdolávat a za spolupráci budou všichni odměněni. Uklidíme okolí: Připomeneme si společně důležitost přírody a jak je pro náš život nezbytná. Společně vyrazíme do ulic a posbíráme odpadky v okolí, ve kterém žijeme. Společné Velikonoce: Propojíme vzpomínky dětí a seniorů při dlouholetých tradicích. Společnými silami upečeme symboly Velikonoc a budeme vzpomínat na tradice spojené s tímto svátkem. Zaznamenáme, jak se liší jejich prožívání.