Cílem akce je upozornit na důsledky chudoby v dnešní společnosti a potřebu vytvoření záchranné sociální sítě ke zmírňování jejich dopadů.

„Chudoba v dnešní společnosti vzniká a prohlubuje se následkem nízké finanční gramotnosti lidí, nestabilních rodinných vazeb, velkému zjednodušení a zrychlení mezilidské komunikace, která je často i zneužita. Každý jedinec je vystaven odpovědnosti za vlastní život. Bez dovedností, které získává od dětství i v dospělosti, však může snadno dojít do situace rozpadu rodinných vazeb, ztráty zaměstnání, závislosti na návykových látkách, zadlužení, bezdomovectví a podobně," říká ředitel Charity Ostrava Martin Pražák.

Podle odhadů Světové banky žije v extrémní chudobě téměř deset procent světové populace. Také 1,6 milionu obyvatel České republiky hrozí podle statistiků chudoba a sociální vyloučení. Právě na tyto skutečnosti mají upozornit celotýdenní akce, jež vrcholí 17. října. Na tento den byl OSN v roce 1993 vyhlášen Mezinárodní den za vymýcení chudoby.

„V čem vnímám odraz chudoby v dnešní společnosti? Společnost nepočítá se selháním. Jako selhání můžeme vnímat změnu zdravotního stavu v podobě úrazu, vážného onemocnění, změnu sociálního statusu spojenou s rozpadem rodiny, opuštěním dětí, ztrátu zaměstnání, vězení a tak podobně. Prohlubuje se také mezigenerační propast, která má příčinu v tlaku na zabezpečení rodiny. Všechny tyto situace ohrožují běžné vazby v rodinách, které způsobují osamocení, ztrátu jistoty v pomoci svých nejbližších," doplňuje k tématu Tomáš Surovka, oblastní ředitel Armády spásy.

Právě Armáda spásy a Charita Ostrava ve spolupráci s dalšími organizacemi, které poskytují sociální služby, dnes představí svou činnost zájemcům na happeningu na Masarykově náměstí. Akce se koná mezi 15. až 17. hodinou. Další akce kampaně proběhnou díky organizacím Slezská diakonie, ADRA, Český červený kříž také ve Frýdku- -Místku, v Havířově a Karviné. Jsou prezentovány na webu: ostrava.charita.cz/akce/dny-proti-chudobe-2015/.

Potravinová sbírkaSoučástí kampaně je také potravinová sbírka. Od včerejška do 16. října je proto na krajském úřadu v Ostravě i v dalších institucích školách, v nemocnicích, zařízeních sociálních služeb zřízeno sběrné místo, kam zaměstnanci, ale i veřejnost můžou nosit potraviny, které nakrmí lidi v nouzi. Loni shromáždili zaměstnanci Moravskoslezského kraje přes 5,2 tuny potravin za více než 253 tisíc korun.

Vítány jsou trvanlivé potraviny, jako je mouka, cukr, rýže, těstoviny, káva, čaj, cukrovinky, dětské přesnídávky, luštěniny, instantní polévky, konzervy a podobně. Až sbírka skončí, budou potraviny předány pracovníkům pobočky Potravinové banky v Ostravě (www.potravinovabanka.cz), která je prostřednictvím svých partnerských neziskových organizací Armády spásy, Charity, Slezské diakonie, Nové šance, Renarkonu, Diakonie ČCE a dalších předá lidem v nouzi. Tedy jednotlivcům a rodinám s dětmi v azylových domech, lidem bez přístřeší, osaměle žijícím seniorům a dalším potřebným.

„Je potěšitelné, že se i v letošním roce rozhodly do potravinové sbírky zapojit také krajské příspěvkové organizace. Je to neuvěřitelných sto organizací," upřesnil ředitel krajského úřadu Tomáš Kotyza s tím, že Moravskoslezský kraj každoročně podporuje činnost Potravinové banky v Ostravě také finančně. Loni ji kraj dotoval 200 tisíci korunami.