Více než osm stovek studentů absolvovalo loni praxi nebo odbornou stáž v Městské nemocnici Ostrava. Jde o mladé lidi, kteří se připravují k výkonu zdravotnického povolání, z různých oborů univerzit a škol, především z Moravskoslezského kraje.

„Nejvíce studentů k nám dochází z Ostravské univerzity a Slezské univerzity Opava, Vyšší a střední zdravotnické školy Ostrava. Výjimkou nejsou ani studenti lékařských fakult například Karlovy univerzity v Praze, Univerzity Palackého Olomouc," jmenuje Irena Hlavatá z oddělení vzdělávání městské nemocnice.

Jak doplnila, nejvíce studentů absolvovalo praxi v oboru všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář. V rámci ošetřovatelské a lékařské praxe působí v nemocnici také medici.

„Většinou u nás absolvují praxi v řádech týdnů, rozsah je stanoven osnovami daného oboru," doplnila.

Všichni studenti pracují vždy pod dozorem mentorů a zkušených zdravotníků. Činnosti, které musejí během praxe zvládnout, jsou dány osnovami jejich studijného oboru.

„Jednotlivé výkony si v rámci praxe na klinických pracovištích určitě nezkoušejí na sobě navzájem. Praxi v nemocnici předchází praktická průprava v rámci studia na školách a univerzitách, například za pomoci různých trenažérů a modelů," vysvětlila Kamila Majkusová z oddělení ošetřovatelské péče nemocnice.

Podle ní má letos nemocnice poskytnout zázemí pro získání praktických zkušeností ještě většímu počtu studentů než loni. Právě v minulém týdnu totiž podepsali děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity a ředitel městské nemocnice smlouvu o spolupráci, která významně rozšiřuje původní smlouvu o zabezpečení odborné praxe studentů v Městské nemocnici Ostrava.

K TÉMATU

Studenti na praxi v nemocnici v roce 2014Ošetřovatelská praxe 732 studentů

Stáže
Bazální stimulace 27 osob
Praxe mediků 55
Stáže lékařů 19
Stáže farmaceutů 4
Stáže logopedů 18
Ostatní studenti 12

*Zdroj: Městská nemocnice Ostrava