Na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava (VŠB-TUO) bude mít několik přednášek a seminářů společně s odborníky ze společnosti Honeywell, která vyhledává největší talenty v oblasti vědy a techniky.

„Ve své hlavní přednášce s názvem Jsme skutečně složeni z kvarků?, představí model kvarku – radikálně nový pohled na strukturu hmoty. Za svůj objev, který později změnil naše vnímání základní struktury hmoty a změnil také budoucí vývoj částicové fyziky, obdržel Nobelovu cenu za fyziku v roce 1990," uvedla mluvčí VŠB-TUO Klára Janoušková.

Hlavní přednáška Jerome Friedmana, která se uskuteční 20. října v 9.30 v Aule VŠB-TUO, se může zúčastnit také veřejnost. (mal)