Nositel Nobelovy ceny za fyziku Jerome Friedman se dnes setkal se studenty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB–TUO).

Během své přednášky na téma Jsme skutečně složeni z kvarků? se studentům snažil přiblížit jednotlivé fyzikální zákonitosti, ke kterým ve svém životě dospěl.

Pochopit princip

„Pokud děláte složitou vědu, je důležié pochopit princip, i když zatím nemá uplatnění. Vezměte si takový web, který vyvinuli v Cernu, věděli, že skrze něj budeme moct sdílet data, nápady a až teď vidíme, jak se tím změnil celý svět," zaznělo z úst Jerome Friedmana v Aule VŠB–TUO.

Pětaosmdesátiletý profesor dokázal odpovědět na všechny otázky publika i samotného rektora univarzity. Dokonce i na tu, zda věří v boha. „Nevěřím v žádný popis boha, který nabízí jakákoliv organizovaná církev. Nevím, jaký je původ vesmíru. Možná, že celý vesmír je bůh. Myslím, že to poznání, je mimo naše schopnosti. Kde vlastně vesmír začíná?," kladl sám sobě otázku člen Vědeckotechnického institutu v Okinawě.

Zapojit fantazii

Protože Jerome Friedman se zajímá také o umění, po přednášce přišla řeč i na toto téma. „Představivost je nesmírně důležitá. Vše pochází z fantazie, z představivosti. Pomáhá člověku k něčemu konkrétnímu dospět," popsal nositel Nobelovy ceny za fyziku s tím, že všechny vzdělávací systémy by studentům měly být schopny zajistit přístup k umění.

Nečekané možnosti

„Jsem rád, že jsem nobelovu cenu získal v 60 letech, ne ve 40. Je to jako by vás polili svěcenou vodou, najednou se vám otevřou nečekané možnosti. Můžete inspirovat mladé lidi, přesně ty, které tady před sebou vidím," dodal Jerome Friedman.

Unikátní série přednášek bude na půdě univerzity pokračovat také dnes. Besedy jsou součástí programu společnosti Honeywell, která vyvíjí a vyrábí špičkové technologie.

Jerome Friedman získal Nobelovu cenu v roce 1990 za potvrzení teorie, že extrémně drobné částečky protonu, nazvané kvarky, jsou základními stavebními částicemi přírody.

„S tímto objevem se zcela a navždy změnil náš pohled na částicovou fyziku," vysvětlil Friedman téměř tisícovce studentů, pracovníků univerzity a pozvaných hostů. Po přednášce měli studenti a pedagogové příležitost s profesorem diskutovat.