Stane se tak symbolicky na Světový den pro životní prostředí. Akce se v České republice koná vůbec poprvé a hostí ji ostravská zoologická zahrada.

Bezmála 130 přihlášených účastníků ze tří desítek zemí bude jednat o efektivních ochranářských aktivitách. Připraven je i doprovodný program – prohlídka města, zoologické zahrady i výjezd na jedinečnou lokalitu Kozmické ptačí louky.

EAZA Conservation Forum je mezinárodní akce, která se koná každé dva roky a účastní se jí více než 100 zástupců zoologických zahrad a akvárií, ochranářských organizací a projektů působících na poli ochrany přírody v různých koutech světa. Akci hostí vždy jedna z významných ochranářských institucí. Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace, coby významná ochranářská instituce byla v roce 2022 pověřena Evropskou asociací zoologických zahrad a akvárií (EAZA) spoluorganizováním této mezinárodní konference v roce 2024.

Na akci v Ostravě je přihlášeno bezmála 130 účastníků ze tří desítek zemí, a to nejen evropských, ale také z USA, Argentiny, Kostariky, Namibie, Jihoafrické republiky a Indonésie. Konference bude zahájena ve středu 5. června, zrovna v den, kdy si připomínáme Světový den životního prostředí, a potrvá do pátku 7. června. Konat se bude v prostorách Hotelu Imperial. Program konference je zaměřen zejména na to, jak co nejlépe zajistit ochranářské aktivity s vysokou kvalitou a pozitivním dopadem, bez ohledu na jejich rozsah. Své ochranářské aktivity na ní bude prezentovat i hostitelská Zoo Ostrava.

Konferenci samotné bude předcházet jednání EAZA Conservation Committee (komise pro ochranu přírody při Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií). Jednání komise, která koordinuje ochranářské aktivity členských institucí in situ, bude probíhat v úterý 4. června přímo v Zoo Ostrava. V areálu zoologické zahrady se uskuteční i další doprovodný program pro účastníky – uvítací večer 4. června a prohlídka zoo ve čtvrtek 6. června v odpoledních hodinách. Naplánovaná je i postkonferenční cesta v sobotu 8. června, v rámci níž se zájemci podívají na Kozmické ptačí louky, jedinečnou přírodní lokalitu, kterou Zoo Ostrava spolu se svými návštěvníky finančně podporuje prostřednictvím programu Tři koruny ze vstupu.