Dostat se z Petřkovic, Ludgeřovic či Hlučína ráno do Ostravy nebo naopak po práci zpět přes Hlučínskou ulici vyžaduje mnohdy velkou dávku trpělivosti. Situaci by teď ale mohlo ještě více zkomplikovat dopravní napojení plánované stavby nákupního centra – Outlet Areny Moravia přes Hlučínskou ulici.

Aréna by měla vzniknout na prázdné ploše mezi dálnicí D1 a řekou Odrou na rozhraní Ostravy-Přívozu a Petřkovic. Investor, společnost TK development v současné době čeká na vydání územního rozhodnutí.

„Bydlím v Hlučíně a do Ostravy jezdím každý den za prací. Vůbec si nedokážu představit, že do Hlučínské, která je ucpaná nejen v ranní, ale také v odpolední dopravní špičce, chtějí navést ještě další stovky aut mířících do outletového centra. Nejsem proti jeho výstavbě, ale mám strach, že to jediná příjezdová komunikace z oblasti „za Odrou" nezvládne," popsal své obavy čtenář Deníku Jaroslav Choder s tím, že logické by bylo spíše napojení přes dálniční kruhový objezd.

Přestavba Hlučínské

Město Ostrava s jeho názorem souhlasí. „Nejen vašim čtenářům, ale i nám se napojení outletové arény z opačné strany, tedy z dálničního kruhového objezdu jeví vhodnější. Stavebník ale pro toto řešení nezískal souhlas ŘSD. Proto odbor dopravy ostravského magistrátu uplatnil, aby nové napojení na Hlučínskou ulici bylo spojeno i s úpravami křižovatek ulic Slovenská, Hlučínská a Hlučínská, Petřkovická tak, aby průjezdnost Hlučínské zůstala zachována," uvedla mluvčí města Andrea Vojkovská.

Podle Niny Ledvinové z ŘSD je možnost zajištění dopravní obsluhy arény široce diskutovaným tématem už od roku 2010.

„Původní představa investora spočívala v napojení přímo na mimoúrovňovou okružní křižovatku dálnice D1. Tento základní návrh dopravního řešení byl postupně projednáván se všemi zainteresovanými orgány státní správy. Ukázalo se však, že některé z podmínek napojení není investor schopen splnit," uvedla tisková mluvčí Nina Ledvinová.

Kompromisní řešení

Doplnila, že jednou z výrazných překážek připojení byla i skutečnost, že jeho realizací by došlo k obsazení paprsku okružní křižovatky, který byl vždy předurčen pro výhledovou stavbu obchvatu.

„Uvedená mimoúrovňová okružní křižovatka svým technickým řešením neumožňuje doplnění dalšího, v pořadí šestého paprsku, který by byl určený obchodnímu centru," vysvětlila mluvčí.

Investor proto musel přistoupit k částečnému omezení, které nově počítá s dopravním připojením arény pouze na Hlučínskou ulici. Celý problematický úsek komunikace by ale měl projít rozsáhlými změnami, ať už se jedná o úpravu všech stávajících křižovatek nebo jejich doplnění o další řadicí pruhy.

Tato opatření mají za úkol zvýšit propustnost silnice tak, aby zprovoznění nákupního centra dopravní situaci nezhoršilo, ale aby ji naopak zlepšilo.

Podle Niny Ledvinové je zvýšení propustnosti silnice na základě těchto změn doloženo výsledky kapacitního posouzení zpracovaného autorizovaným inženýrem. „Současné technické řešení tak lze označit za kompromisní, vychází z možností daného území i investora arény," uzavřela.

Přečtěte si také: Investor outlet arény znovu žádá o umístění

Vyroste v Ostravě outletová aréna?