„Vzhledem k situaci jsme se rozhodli letos upustit od zvýšení nájmu o inflaci plánovaného od 1. července 2020. Nájemné v obecních bytech se letos zvyšovat nebude,“ uvedla místostarostka Markéta Langrová.

Radnice podala pomocnou ruku i uživatelům 160 obecních nebytových prostor, když rozhodla kvůli důsledkům koronavirové pandemie o snížení nájemného za letošní duben na symbolických 100 korun a posunu splatnosti nájemného a pachtovného včetně záloh na služby o čtvrt roku. Odklad má rovněž splatnost vyúčtování služeb.

Radnice bude situaci dále sledovat, vyhodnocovat a činit potřebné kroky k tomu, aby nájemci měli možnost překonat nejtěžší období a dále fungovat.

„Městský obvod Ostrava-Jih promine také místní poplatek za užívání veřejného prostranství u 35 restauračních předzahrádek, a to od začátku května do 9. července 2020. Letos neuplatníme míru inflace a nezvýšíme nájemné ani u vybraných typů nájmů, konkrétně nájmů pozemků evidovaných majetkovým odborem, mimo jiné nájemného u zahrádek či parkovacích stání,“ doplnil místostarosta Otakar Šimík.