„Podnět na zvýšení daně z nemovitosti formou zavedení takzvaného místního koeficientu vzešel z jednání sboru starostů, které v tomto funkčním období vede paní starostka Janáčková. My jsme se k tomu vyjádřili, protože vydavatelem takové obecně závazné vyhlášky je statutární město," uvedl ostravský primátor Tomáš Macura.

Podmínkou bylo jednotné stanovisko všech 23 městských obvodů.

„Požádali jsme proto obvody o jejich vyjádření. Vzhledem k tomu, že pro zavedení se vyslovilo 19 z 23 obvodů, zkonstatovali jsme, že naše podmínka splněna nebyla, a rada tak nebude předkládat žádný návrh na zvýšení daně z nemovitosti na rok 2016 zastupitelům," dodal primátor.