Na organizaci akce se podílejí především dobrovolníci, mezi kterými najdete sociální pracovníky, studenty, ale i lidi se zkušenostmi s bezdomovectvím. Jednou z nich je koordinátorka projektu Noci venku v Ostravě Dominika Najvert (na snímku níže).

Dominika NajvertováJak se vůbec zrodil nápad pořádat Noc venku?

Pochází z Anglie, kde tato akce probíhá už dlouhou dobu pod pojmem Sleep Out. Odtud jsme jej přetransformovali na české podmínky a trošku upravili koncept této akce. V roce 2012 se konala první Noc venku v Ostravě a od té doby se k nám přidávají další a další města. V letošním roce bude Noc venku probíhat na 25 místech v České republice a v Bratislavě.

Kdy se uskuteční letošní Noc venku a na co se mohou lidé těšit?

Samotné vyvrcholení kampaně probíhá vždycky v zimním období. Letošní Noc venku připadá na 22. listopad. Každoročně se setkáváme na daném a vymezeném místě, v letošním roce tedy v kostele svatého Václava. Je připraven kulturní program, debaty týkající se problematiky bezdomovectví. Rovněž jsou naplánovány nejrůznější workshopy, tudíž lidé mají možnost si popovídat přímo s lidmi, kteří mají zkušenosti s bezdomovectvím. Konkrétně tady v Ostravě se Noci venku pravidelně účastní 200 až 300 lidí, zhruba 50 jich následně přenocuje.

Vstupenkou na Noc venku jsou potraviny. Jaké množství potravin každoročně vyberete?

Pohybuje se to v řádu dvanácti až patnácti velkých pytlů. Nejvíce lidé nosí čaje, cukry, různé instantní polévky, konzervy. V poslední době nám lidé jako vstupné často nosí třeba i kávu nebo sladkosti. Rovněž to bývá také rýže a podobné suroviny.


Kam všude potraviny putují?

Potraviny rozdělujeme ještě ten daný večer a ráno je rozvážíme nízkoprahovým zařízením, která pracují s lidmi v nouzi v Ostravě. Takže jsou to azylové domy, něco každý rok předáváme i Službám Dobrého Pastýře v OstravěPřívoze, něco jde vyloženě pro nízkoprahové služby do denních center. V minulém roce jsme některé potraviny dávali třeba i sociálněaktivizačním službám, které využívá v posledních letech čím dál více lidí, kteří bydlí v ubytovně a jsou v takové nouzi, že žádají o potravinovou pomoc. Pomoc by měla být vždycky co nejvíce adresná a věřím tomu, že všechny potraviny jdou opravdu těm nejpotřebnějším lidem.

Dokážou tyto dary takoví lidé ocenit?

Za naši organizaci (Spolu pro rodinu, z. s. – pozn. red.) mohu říct, že naši klienti jsou šťastní a častokrát je to pro ně velká pomoc. Ze strany azylových domů nám chodí spíše poděkování od vedení. Máme dobrou spolupráci i se sociálními pracovníky, ale nedostaneme se už k informacím od samotných klientů.

Jaký má smysl to, že lidé přespí venku?

Noc venku v Ostravě. Ilustrační foto.

Hlavním smyslem je lidem otevřít oči a umožnit jim nahlédnout trošku pod pokličku toho, jak je problematika bezdomovectví běžně médii prezentována. Hlavně v zimním období se lidé dozvídají informace o tom, kolik lidí bez domova umrzlo, jak jsou plné noclehárny a tak dále, ale nemají už možnost si rozšířit informace o tom, jakých lidí se to týká. Bezdomovec zdaleka není jen člověk, kterého lidé vidí někde na ulici v parku. Bezdomovectví se dotýká lidí, kteří žijí v ubytovnách a nemají vlastní bydlení. V dnešní době se to týká spousty seniorů, matek s dětmi žijících v azylových domech a tak dále. Struktura a skupina těchto lidí je opravdu velmi široká. A ohrožených je každým rokem čím dál více. Cílem akce je probudit v lidech zájem s tím něco dělat, a to třeba z té nejnižší úrovně. Myslíme si, že každý z nás s tím může něco dělat. Například svým přístupem, jak se na takové lidi venku dívá či nedívá, nebo jak se k nim chová.

Ve fotokoutku v minulých ročnících se mohli lidé se zkušenostmi s bezdomovectvím vyjádřit, jaké věci jim vadí ze strany společnosti, případně co je trápí…

Ano, bylo to například to, že se od nich lidé odvrací pohledem, že se na ně nikdo nepodívá, že před nimi zavírají oči, a tím pádem se cítí méněcenní. A proto se snažíme odstraňovat některé bariéry ve společnosti. Přišli jsme s konceptem takzvaných Noclenek, které se začaly prodávat na Noci venku ve spolupráci s Armádou spásy v Ostravě. Účastníci Noci venku mohli vytvořit kupon na nocleh, tedy takzvanou Noclenku, a tu poté mohli věnovat komukoliv, koho potkali venku na ulici, a umožnit tak někomu, kdo nemá peníze, přespat alespoň jednu v noclehárně.