„Společnost s ručením omezeným totiž neuhradila svůj dluh. Očekává se, že nový vlastník domů může pomoci vyřešit komplikovaný stav v dané lokalitě a zajistit její kvalitnější využití," uvedla mluvčí Exekutorské komory České republiky Petra Bačová.

Cenu dražených nemovitostí vyčíslil ustanovený znalec na částku přesahující jeden a půl milionu korun. Exekutorský úřad Ostrava vydal usnesení o ceně a rozeslal jej účastníkům řízení.

„Nyní běží patnáctidenní lhůta pro jejich případné odvolání proti vydanému usnesení. Uplynout má tento týden. Pak určíme přesný termín dražby," dodala Petra Bačová. Ze zákona je možné podat při exekuční dražbě nejnižší možnou nabídku, která se rovná dvěma třetinám z odhadní ceny stanovené znalcem. V tomto případě činí nejnižší podání 1,048 milionu korun. 

Tereza Pintérová