Deník zaujalo

Součástí akce bude i zábavný doprovodný program. „Happening s názvem Den vzduchu bude první větší akce, kterou Čisté nebe pro lidi uspořádá. Na rozdíl od ostatních podobných demonstrací by měla být i vtipná – nechceme totiž lidi jen strašit. Důležité je, aby přišli, bavili se a ukázali, že je problematika znečištěného ovzduší zajímá a trápí,“ řekl Deníku Jan Kozina, jeden ze zakladatelů sdružení Čisté nebe.

Kromě demonstrace tak přijde na řadu i herecké a hudební vystoupení, program pro děti a v neposlední řadě i vyhlášení soutěže o nejvtipnější byrokratické řešení smogu v Ostravě. O vítězství bude usilovat celá řada nápadů, které lidé napsali na stránku Čistého nebe na sociální síti Facebook.

K TÉMATU:Doktorka napsala Mittalovi: Děti z okolí továrny trápí astma

Dětská lékařka Eva Schallerová Radvanic patří k nejaktivnějším bojovníkům za lepší ovzduší na Ostravsku. Jejím nejnovějším počinem je e-mail, který rozeslala top vedení ArcelorMiitalu či britským médiím.

„V sousedství ocelárny ArcelorMittal Ostrava je městská část Radvanice a Bartovice se zhruba pěti a půl tisíci obyvateli, ve které působím od roku 1984 jako dětská lékařka. Je to oblast s minimálním zatížením dopravou, většina obvodu je napojena na vytápění plynem. Přesto tady 38 procent malých dětí trápí astma. To je nejhorší číslo na světě.“

Takovéto stručné sdělení přeložené do angličtiny, doplněné o odkazy na různé odborné studie, výzkumy a fotografie kouřících komínů kunčické huti poslala v těchto dnech na desítky e-mailových adres známá lékařka Eva Schallerová. Její dopis mířil elektronickou poštou za hranice této země – nejvyšším zástupcům ArcelorMittalu v čele s miliardářem Lakshmi Mittalem, ale i na adresy zástupců světové zdravotnické organizace nebo britských novinářů.

„Dala jsem si hodně práce, než jsem všechny ty e-mailové adresy sebírala. Nedělala jsem to proto, aby mě zpětně kontaktovali, ale aby měli informace o tom, jak tady žijeme, co zdejší znečištěné ovzduší dělá se zdravím dětí a aby se nemohli vymlouvat, že o tom nevěděli,“ říká Schallerová ke své nejnovější aktivitě.

Očekává, že adresáti hlavně z hutního kolosu budou dál hrát v této problematice mrtvého brouka. Britská média oslovila proto, že jejich zástupci v uplynulých měsících natáčeli na Ostravsku o špatném ovzduší film, který by se měl v Anglii brzy vysílat, a tudíž od nich očekává další zájem o tuto problematiku, když Lakshmi Mittal žije právě v Londýně.

Tak úplně bez odezvy ale ze strany ArcelorMittalu její dopis není. Mluvčí kunčické huti Věra Breiová Deníku řekla, že už jako reakci také poslali top vedení společnosti vysvětlující informace o tom, co všechno firma pro zlepšení životního prostředí na Ostravsku dělá.

„Informujeme vedení průběžně, takže jsou v této věci v obraze. Přesto jsme jim nyní poslali detailnější informace, které ukazují, že za poslední roky jsme pro zlepšení životního prostředí udělali opravdu hodně. Od osmdesátých let jsme například snížili prašnost o 97 procent, teď s předstihem dokončujeme největší investici – odprášení aglomerace Sever – která bude mít další výrazný vliv na zlepšení ovzduší,“ vysvětluje Breiová.