Důvodem uzávěry byla úprava křižovatky ulic Studentské a Opavské. Stavbu doprovázely problémy, které až časem začaly vyplouvat na povrch. Záhy bylo jasné, že původní termín ukončení prací, který byl stanoven na 31. října, se nepodaří dodržet.

„Důvodem prodloužení uzavírky byly práce, které nebylo možno předvídat. V průběhu realizace bylo na základě provedených zatěžovacích zkoušek zjištěno, že podloží komunikace je i po provedené sanaci dle dokumentace stále nevyhovující. Proto bylo nutné sanaci provést oproti předpokladu místo původně plánovaných 0,5 metru do hloubky 1 metru,“ uvedla mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná a dodala: „Tyto práce způsobily nutnost prodloužit uzavírku do 30. listopadu 2023.“

Úpravu křižovatky ulic Opavské a Studentské provázejí komplikace.
Oprava frekventované tepny v Ostravě se komplikuje, termín otevření se posouvá

Jak si Deník ověřil, vozidla projela Opavskou ulicí již 30. listopadu v odpoledních hodinách. Otevření silnice z Ostravy na Opavu přivítali nejen motoristé.

Rádi jsou i obyvatelé domů na objízdné trase, která vedla po ulici 17. listopadu a Bedřicha Nikodéma. „Bylo to šílené. Tvořily se kolony. Hluk, smrad. Nejhorší situace panovala v době, když se současně opravovala nedaleká Průběžná ulice, která se dala pro objížďku taky využít,“ řekl Deníku pan Radek z Ostravy-Poruby.