„Jde o rozšíření tramvajové a trolejbusové tratě nebo výměnu ekologicky nevyhovujících autobusů," řekl ředitel Dopravního podniku Ostrava Roman Kadlučka na jednání pracovní skupiny pro řešení ovzduší v Moravskoslezském kraji.

V plánu je rozšíření tramvajových tratí na osmý obvod v městské části Poruba, prodloužení trati v Ruské ulici přes Dolní oblast Vítkovic na výstaviště.

Počítá se i s prodloužením trolejbusové dopravy na Hranečník, kde má vzniknout nový přestupní terminál.

Plánované projekty by chtěl Dopravní podnik financovat z evropských dotací v příštím plánovacím období. Ministerstvo životního prostředí se tento týden pokusí dohodnout s Evropskou komisí na financování alternativní veřejné dopravy, na kterou by mohla jít miliarda korun.

„Peníze by měly putovat hlavně do velkých měst Moravskoslezského kraje, ale i do Brna nebo Ústeckého kraje," uvedl ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský, který se jednání skupiny také zúčastnil. Jednání s Evropskou komisí by měla být uzavřena do konce letošního roku.

Pokud budou peníze k dispozici, dopravní podnik plánuje zakoupit sto autobusů na ekologický pohon CNG stlačený zemní plyn a vybudovat dvě plnicí stanice s CNG. Nové bezemisní autobusy by se mohly v ulicích města objevit na podzim roku 2014. (maj)