Dopravní podnik Ostrava (DPO) totiž pravidelně obměňuje vozový park a staré prostředky městské hromadné dopravy je zkrátka třeba vyřadit.

„Standardním postupem při vyřazování vozidel v rámci obnovy vozového parku je, že nejprve nabídneme předmětná vozidla prostřednictvím inzerce potenciálním zájemcům," vysvětlil mluvčí DPO Miroslav Albrecht.

Podle něj se jedná se v těchto případech zpravidla o vozidla, která dovršila dobu plánované životnosti.

„Pokud se v prvním kole žádný zájemce nepřihlásí, dochází k opakování inzerce se sníženou cenou a pokud se ani pak zájemce nepřihlásí, přistupujeme k ekologické likvidaci vozidla s výnosem v podobě ceny šrotu," popsal mluvčí Albrecht.

Likvidace podmínkou

V případě „odložených" autobusů ve Staříči ale jde o nestandardní situaci.

„Tato vozidla byla nahrazena novými autobusy s pohonem na CNG, hrazenými z dotace Ministerstva životního prostředí České republiky. Výslovnou podmínkou přidělení dotace byla fyzická likvidace nahrazovaných naftových autobusů z důvodu faktického naplnění ekologických přínosů dotace, tedy aby vyřazené naftové autobusy už neznečišťovaly životní prostředí," uvedl Miroslav Albrecht.

Majitel firmy H+P Autodemont Radek Henych Deníku řekl, že firma vysoutěžila od DPO zhruba 105 autobusů.

„Nabídli jsme až nesmyslně vysokou cenu, teď se s nimi budeme trápit. Jeden autobus nás odhadem vyšel na dvacet tisíc korun," podotkl Radek Henych i v souvislosti s klesající cenou kovového šrotu.

Demontáží vyřazených vozů ostravského dopravního podniku se zabývají i vězni z heřmanické věznice. Deníku to potvrdil ekonomický náměstek ředitele věznice Zdeněk Beneš.

„Pro práci si je najímá soukromá firma, která jim za odvedenou práci podle zákona platí," uvedl jen v krátkosti Zdeněk Beneš.

Železniční hřbitov

Bez modernizace vozového parku se přirozeně neobejdou ani České dráhy (ČD) a ČD Cargo. Po definitivním vyřazení vozů či lokomotiv mohou následovat různé varianty.

„Buď vysoutěžíme partnera, který příslušnou skupinu vozů likviduje, nebo v případě ČD vozy předisponujeme do České Třebové, kde je v sousedství depa takzvaný železniční hřbitov. Místo, kde jsou odstaveny především lokomotivy a některé většinou osobní vozy, než dojde k jejich fyzické likvidaci zaměstnanci ČD," řekl mluvčí ČD Petr Šťáhlavský s tím, že z vyřazených vozidel bývají demontovány některé stále bezvadné součásti, které mohou sloužit při opravách a údržbě ještě funkčních a využívaných vozidel stejného nebo podobného typu.

V rámci zachování technického dědictví zachovávají obě společnosti některé stroje pro muzejní účely. Z těchto důvodů odkupují některá vozidla příležitostně také různé spolky nebo fyzické osoby.

„Jsou také případy, kdy jsou především osobní vozy odprodány a využity například jako netradiční restaurace. Někdy také už vyřazené vozy slouží pro další projekty a jsou přestavěny například na mobilní kino, dětskou hernu nebo výukový prostor. V takovém případě je zachována schopnost přepravy vozů po železnici za stanovených podmínek," doplnil Petr šťáhlavský.

Podle něj ČD Cargo ve své střednědobé strategii plánuje likvidaci celkem 4000 vozů a přibližně 100 lokomotiv. 

K TÉMATU

Autobusy demontují vězni Podle vedoucího střediska společnosti Demonta T v Os-travě-Heřmanicích Martina Slišky, který tam má ekologickou likvidaci autobusů na starosti, vězni rozeberou zhruba jeden až tři vyřazené autobusy měsíčně. „S Dopravním podnikem Ostrava máme uzavřenou smlouvu a na jejím základě provádíme ekologickou likvidaci vozů šrotací. Pokud podnik nějaký vůz vyřadí, ať už se jedná o trolejbus či autobus, přiveze nám jej do Heřmanic, vězni z něj vymontují veškeré nekovové výplně včetně sedaček a následně se vůz rozpaluje plamenem a šrotuje. Výkupní cena vozů se mění v závislosti na vývoji ceny šrotu, pohybuje se zhruba od tisíce do dvou tisíc korun za tunu. V současné době je cena šrotu na velmi nízké úrovni, souvisí to s tím, co se děje v Číně," uzavřel Martin Sliška.