Nejnebezpečnější důlní plyn s chemickou značkou CH₄ není (stejně jako viry) normálně vidět ani cítit, zato je výbušný už v pětiprocentní koncentraci s ovzduším.

„Naše čidla hlásí výstup metanu od čtvrt procenta, takže máme dostatečnou dobu i možnosti, jak zabránit možným haváriím,“ upozorňuje Radovan Rudický, vedoucí větrání, degazace a závodní báňské záchranné stanice Dolu Jeremenko.

Uzavřená šachta – nyní sídlo odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO – ve Vítkovicích patří svým způsobem v současné době ke „kritické infrastruktuře“, jejíž provoz musí zůstat zachován nákaza / nenákaza. Působí tu dispečink sledující výstupy důlních plynů na devatenácti čtverečních kilometrech území regionu od Hošťálkovic na Opavsku po Doly na Karvinsku. Chlapi odtud jezdí i na kontroly.

„Když pomineme roušky, dezinfekce provozů včetně koupelen pro mužstvo, omezení kontaktu s kolegy a skutečnost, že elektromistr i podnikový právník měli karanténu, fungujeme, jako by koronavirus ani nebyl,“ popisuje elektrikář Peter Slovik.

Právě on s revírníkem větrání Milanem Jančem patří k těm, kteří prověřují 284 komínků (odplyňovacích a monitorovacích vrtů) v místech bývalých šachet a 597 čidel plynů.

„Snímače hlídající plynové koncentrace jsou nejen na místech 575 zlikvidovaných a zajištěných důlních děl, ale i v kolektorech a také ve sklepích i dalších prostorech různých objektů. Nevyjímaje třeba školy,“ pokračuje Milan. S parťákem zvládá během směny pět šest kontrol a při jedné stráví kolem čtyřicet minut. Nejprve měří svými ručními detektory sami CH₄, poté zkoušejí stav zařízení včetně elektroniky.

Metanové "poplachy" 

K metanovým „poplachům“ jezdí snad nejčastěji k budově u hřiště Slovanu do Orlové. „Uniká z někdejšího dobývacího prostoru Dolu Fučík 5, kde jsem byl jako učeň,“ šklebí se pod rouškou Milan. Peter uvádí, že v Ostravě se objevuje důlní plyn při poklesech barometrického tlaku třeba v ZŠ Trnkovecká v Radvanicích. Celý monitorovací systém v regionu jede v nonstop provozu, v němž se střídá jedenáct chlapů. 

„Zajišťujeme nejen provoz dispečinku a kontroly, ale řešíme také případné mimořádné situace v terénu i následnou komunikaci s integrovanými záchrannými složkami kraje,“ vysvětluje Radovan. Dodává, že ve volném prostoru se metan bez problémů rozptýlí v atmosféře. Uvnitř se někdy musí CH₄ odvětrat přirozeným prouděním - tedy otevřením oken či dveří. Výjimečně ventilátory.

DIAMO má za sebou deset let trvající projekt, jehož hlavním cílem je snížit „ohrožení obyvatelstva mimořádnými událostmi spojenými s výstupy metanu na povrch a jeho pronikáním do obytných domů či průmyslových objektů“. Chlapi z Jeremenka vzkazují, že úniky důlních plynů včetně CH₄ se samozřejmě naprosto vyloučit nedají. Ale díky monitorovacímu systému se daří tyto rizika minimalizovat.

Komínky jsou všude

Takzvaný betonový poval v místě bývalé jámy s oplocením na jeho obvodu a charakteristickým odplyňovacím komínkem doplněným o elektronické monitorovací zařízení slouží k odvádění důlních plynů na povrch a jejich hlídání. Klidně by mohlo jít i o jeden se symbolů regionu, tak, jako dříve těžní věže. Komínky jsou totiž všude, mimo jiné u Nové Karoliny. Stojí také na zahradách a jiných soukromých místech.