Radnice městského obvodu již několik let dělá všechno pro to, aby areál našel nové využití. V současné době tak mimo jiné pracuje na úplném odklizení hromady kamení, které by mohlo být dokončeno už před začátkem letních prázdnin. Jedná o přemístění firem, jež tam sídlí a svou činností areál dále ničí a dělají ho neatraktivním, nezajímavým a často odpudivým.

Slezskoostravská radnice zároveň pracuje na získání vhodných investorů. Jedině s jejich pomocí totiž bude schopná vybudovat z areálu bývalého Dolu Petr Bezruč nové moderní centrum Slezské Ostravy s jedním velkým nákupním střediskem, případně s obytnými prostory obklopenými parčíkem se zelení a chodníky.

Celý tento koncept reaguje hlavně na nedostatečnou obchodní infrastrukturu v obci, která díky dokončení tohoto projektu značně zjednoduší život zdejším občanům.

Radnice přitom usiluje o to, aby byl areál bývalého Dolu Petr Bezruč využit co nejefektivněji. Z tohoto důvodu zde podpoří především výstavbu pro společnost prospěšných budov, které nebudou znepříjemňovat život okolí nadměrným hlukem, smogem ani prachem. Podle starosty městského obvodu Slezská Ostrava Antonína Maštalíře by areál bývalého Dolu Petr Bezruč mohl začít naplno fungovat přibližně do pěti let.

IVETA OSPALÍKOVÁ

V areálu bývalého dolu Petr Bezruč by mělo být moderní centrum Slezské Ostravy