„Spodní hranice je koncentrace 0,25 procenta metanu, to budou v suterénu blikat červená výstražná světla. Horní mez je 0,5 procenta, kdy se má ozývat i přerušovaný akustický signál a začnou se spouštět ventilátory," popisuje školník Pavel Šebesta.

Opatření kvůli plynu s chemickou značkou CH4 zahrnuje i napojení školy na metanový dispečink na bývalém Dole Jeremenko ve Vítkovicích.

„V okolí odloučeného pracoviště Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, totiž odborníci státního podniku DIAMO naměřili až dvouprocentní koncentraci metanu. Proto se v letošním roce učinil celý komplex bezpečnostních opatření v této škole v Trnkovecké ulici," říká Jana Dronská za DIAMO s tím, že snímačů metanu zde instalovali celkem jednadvacet. Budova totiž stojí v lokalitě, v jejímž okolí probíhalo v minulosti dobývání uhlí z jam Ludvík (Bučina), Salma a Jan Maria.

Martina Linhartová, vedoucí učitelka školy navštěvované necelou stovkou dětí, podotýká, že o metanu neměli ani ponětí. „V okolí se sice traduje, že se tady probořil do staré šachty jeden domek, a na zahradě jsou komínky poukazující na existenci bývalé jámy, ale o důlním plynu jsme se dozvěděli až po měření, které zde provedlo DIAMO," říká s upozorněním, že čidla dosud poplach nespustila.

Kdyby se tak stalo, dozvěděli by se o tom okamžitě i na dispečinku DIAMO, jenž by uskutečnil další kroky. „Včetně povolání báňských záchranářů. My bychom s dětmi samozřejmě okamžitě odešli ven," upřesňuje Linhartová.

Zabezpečovací opatření si prý „žije vlastním životem", nikoho neznepokojuje a kromě čidel není vůbec patrné.

DIAMO podle Dronské podobným způsobem zajišťuje řadu dalších objektů, kde byl zjištěn výskyt plynu CH4. „Mezi nejnáročnější akce z tohoto pohledu patří dokončení série protimetanových opatření v elektrárně v Třebovicích, kde funguje aktivní odplyňovací systém s osmnácti čidly, dvěma odsávacími zařízeními, řadou odplyňovacích vrtů, včetně drenážního odplynění v budovách," doplňuje Dronská.

K TÉMATU

Kritická hranice pět procent Plyn se značkou CH4 je bez barvy, bez chuti i bez zápachu. Zato je lehčí než vzduch (drží se tedy u stropů místností či důlních děl) a především ve směsi se vzduchem výbušný! A to při koncentraci od 5 do 15 procent (DIAMO zabezpečuje už při výskytu hraniční koncentrace 0,5 procenta). Potíže s výstupy metanu na povrch nastaly v regionu především poté, co v 90. letech proběhla příliš kvapná likvidace mnoha šachet, jež patřily k velmi plynodajným, a byly zařazovány do kategorie s nejvyšším nebezpečím.