„Chceme vlečkám i kvůli útlumu těžby uhlí vdechnout nový život. Častou vedou místy, kam se lidé běžně nedostanou, navíc mohou výrazně zlepšit dostupnost některých turistických atrakcí,“ řekl Ladislav Antalec ze Slezského železničního spolku.

V minulosti podobné zvláštní vlaky po těchto tratích jezdily, nikdy ale v takovém rozsahu, jako spolek plánuje na letošek.

Okružní poznávací jízdy

Od soboty budou vlaky jezdit každý víkend až do září. Půjde o okružní poznávací jízdy po tratích, které dříve sloužily ke svozu uhlí. Díky útlumu černouhelného hornictví však pozbývají tyto vlečky postupně na významu a byly by pravděpodobně určeny k pozvolnému zániku. I proto vzniká v Ostravě plán na jejich možné využití pro osobní dopravu.

Provozní nástupiště u ZOO

Jedním z takových příkladů může být vlečka v blízkosti ostravské zoologické zahrady. PKP Cargo International zde v místě bývalého seřaďovacího nádraží postaví provizorní nástupiště, lidé tak budou kousek od hlavního vchodu do jedné z hlavních ostravských atrakcí. K otevření této zastávky by mělo dojít 3. července. K tomuto datu dojde ke spuštění nové trasy k ZOO ze Svinova.

Vlaky budou vyjíždět každou sobotu na zhruba dvouhodinovou jízdu z nádraží Ostrava střed, v neděli z Havířova. V každém vlaku bude přítomen erudovaný průvodce, který po celou dobu jízdy bude podávat výklad o tom, co zajímavého lze za okny spatřit a co zde bylo ještě v nedávné i dávné minulosti k vidění. Vlaky projedou ostravskou i karvinskou část revíru. 

FOTOGALERIE: Po vlečkách báňské dráhy na Karvinsku:

První víkend bude vypraveno celkem osm vlaků.

Součástí jízd bude i fotozastávka u vodní jámy Žofie, kde vlaky zastaví, cestujícím bude umožněno vystoupit a pořídit si zajímavé fotografie osobního vlaku pod majestátem těžní věže, která se zde tyčí od roku 1931.

V budoucnu je v plánu obsluha i dalších zajímavostí po trase. Například Dolu Michal v Michálkovicích nebo Dinoparku v Doubravě. Jednou z variant je i Důl Lazy, se kterým se počítá jako s novou průmyslovou zónou.

Kompletní informace jsou na stránkách Slezského železničního spolku.