Smutný příběh kompletní přestavby porubského „kulturáku" pokračuje.

Podle rozhodnutí ostravských radních totiž jeho rekonstrukci nedokončí ani druhý zhotovitel sdružení společností Stamont pozemní stavitelství a Vítkovice Revmont Engineering. Původně přitom měl mít Poklad novou a moderní podobu už na konci roku 2014.

Ilustrační foto. Přípravy na Letní shakespearovské slavnosti na Slezskoostravském hradě.
Letní shakespearovské slavnosti Ostrava: začal předprodej druhé vlny vstupenek

„Pokoušeli jsme se se zhotovitelem dohodnout na podmínkách, které by upravily vzájemná práva a povinnosti ze smlouvy o dílo. Protože ze strany zhotovitele nedošlo k přijetí některých podmínek, na kterých jsme museli trvat, přistoupíme k další variantě ukončení smlouvy a tou je výpověď," uvedl náměstek ostravského primátora Břetislav Riger.

Smlouva podle něj přestane platit po třicetidenní výpovědní době, která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli.

Po tuto dobu však mohou nadále probíhat jednání o uzavření dohody.

„Stále platí, že nás čeká zakonzervování stavby a výběr nového zhotovitele, ke kterému bychom rádi přistoupili ještě letos na podzim. Postupovat samozřejmě musíme podle jasně stanovených pravidel systému veřejných zakázek," dodal Břetislav Riger.

Dům kultury Poklad.
Město „vyhazuje" stavitele, oprava Pokladu opět končí

SMÍRNÉ ŘEŠENÍ?

Eva Kijonková, mluvčí dodavatelských firem Stamont pozemní stavitelství a Vítkovice Revmont Engineering, informovala, že tyto společnosti i nadále usilují o smírné řešení a ukončení smluvního vztahu s městem dohodou.

„Věří, že město v dohodách zohlední fakt, že situace kolem rekonstrukce Domu kultury Poklad nevznikla vinou dodavatelského sdružení a výběrové řízení na dodavatele bylo vypsáno za situace, kdy zcela zjevně nebyl znám pravý stav objektu a rozsah potřebných rekonstrukcí. Dodavatelé tedy chtějí dohody adekvátní situaci, kterou nezavinili a kterou nemohou pro město sanovat na vlastní úkor," doplnila Eva Kijonková, mluvčí dodavatelských firem Stamont pozemní stavitelství a Vítkovice Revmont Engineering.

Úvodní stránka facebookového profilu skupiny.
KD Věry Špinarové? Vzpomínku na zpěvačku chtějí důstojnou, ale jednodušší