„Celkové příjmy jsou rozpočtovány ve výši zhruba 322 milionů korun. Financování z vlastních zdrojů ve výši 36,5 milionu představuje zapojení finančních prostředků z hospodářského výsledku roku 2013, převody prokazatelných úspor výdajů roku 2014 a prostředků sociálního fondu," uvedla starostka Petra Bernfeldová.

Výše daňových příjmů je rozpočtována ve výši 51,1 mil. korun. „Výše těchto příjmů vychází z očekávané skutečnosti roku 2014 a dále z platné OZV o regulaci hazardu, podle které je na území městského obvodu povoleno provozování sázkových her pouze v kasinech. Nedaňové příjmy jsou v celkové výši zhruba 137,4 milionu korun," uvedla místostarostka Lucie Feiková.

Strukturu nedaňových příjmů tvoří příjmy, které vytvářejí jednotlivé odbory z vlastní činnosti. Jsou to zejména příjmy z poskytování služeb, příjmy z pronájmu nemovitého majetku svěřeného městskému obvodu a příjmy z úroků. Už teď je jasné, že na kapitálové výdaje půjde z rozpočtu minimálně 40 milionů korun.

„Mezi naplánované investiční akce patří rekonstrukce ulice 28. října mezi Masarykovým a Smetanovým náměstím. V rámci této stavby dojde k výměně povrchů chodníků za řezanou žulovou dlažbu, komunikace bude ze štípané žulové kostky. V ulici bude nový mobiliář a zeleň," doplnil místostarosta Dalibor Mouka. Dále bude pokračovat například regenerace sídliště Šalamouna, sídliště Fifejdy II, parku Petra Bezruče, zrekonstruuje se parkovistě v Ahepjukově ulici a chodníky s trolejbusovými zastávkami v Hornopolní ulici.