Nejen úřad Moravské Ostravy a Přívozu, jenž se nedávno přestěhoval do nových prostor po České spořitelně, ale také dva tisíce Ostravanů změní adresu. Jde o lidi, kteří mají trvalý pobyt v ohlašovně zdejšího úřadu. V celém krajském městě je jich na čtrnáct tisíc, z toho dvě tisícovky „bydlí" právě v Moravské Ostravě a Přívozu. A od nynějška už nikoli na Prokešově náměstí, ale na náměstí Dr. E. Beneše. Aniž to mnozí možná tuší.

„Občané hlášení na adrese sídla Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz budou povinni podat si žádost o nový občanský průkaz z důvodu nesprávného údaje o místu trvalého pobytu," říká mluvčí obvodu Jana Pondělíčková. A to mohou podle jejích slov učinit nejen na ostravském magistrátu, i v budově v Gorkého ulici, ale také u kteréhokoliv úřadu v obci s rozšířenou působností v České republice a v Praze.

„K vyřízení nového občanského průkazu je potřeba předložit pouze stávající občanský průkaz, není potřeba předložit průkazové foto a nehradí se správní poplatek," doplňuje Pondělíčková.

Někteří možná stále netuší, že je třeba o výměnu zažádat. Bez platného občanského průkazu jim ale například nevydají zásilky na poště, sociální dávky nebo důchod. V krajním případě úředníci mohou platnost starého průkazu zrušit.

„V případě, že občan nepožádá o nový občanský průkaz, bude Magistrát města Ostravy rozhodovat o skončení platnosti občanského průkazu s nesprávným údajem o místu trvalého pobytu," varuje Pondělíčková a upozorňuje, že ti, kdo požádají o nový občanský průkaz až poté, budou muset prokázat totožnost jiným dokladem, například pasem, řidičským průkazem nebo rodným listem.