Hospic Ondrášek zaměstnává na hlavní pracovní poměrpět zdravotních sestřiček, které 24 hodin denně a 7 dní v týdnu pečují o pacienty v Ostravě a blízkém okolí.

Jako nezisková organizace je hospic z hlediska financování zcela odkázán na sponzorské dary a dotace.

Šek v hodnotě 200 000 Kč Ondrášku na říjnovém dni otevřených dveří věnovalii ředitelé profitcentra Ostrava-Polanka David Robenek a Boris Šlapota.

"Vedle našeho každodenního obchodu s kovovým odpadem jsme si vyhradili také čas k zamyšlenínad sociální odpovědností naší společnosti. Zeptali jsme se našich zaměstnanců, zda se v jejich okolí nenachází nějaký sociální projekt, který bychom mohli jako společnost podpořit," řekl při té příležitosti za společnostTSR Czech Repubic David Robenek.

"Z mnoha navrhovaných projektů jsme nakonec vybrali Mobilní hospic Ondrášek v Ostravě, který poskytuje zdravotní a lidskou podporu těžce nemocným a umírajícím pacientům a jejich rodinám v jejich domácím prostředí. Proto jsme se rozhodli finančním darem podpořit mzdy zdravotních sestřiček hospicu," doplňuje slova kolegyBoris Šlapota.