Bolt Tower 80 metrů. Vyhlídková věž Nové radnice 86 metrů. Téměř těchto hodnot dosahují výšky dvou ostravských dominant. Někteří se dívají a fotí raději z jedné, další oponují výhodami druhé.

Co kdyby ovšem dva nejvyšší ostravské body o turisty nesoutěžily, ale spojily se? Právě to se stalo pro tuto turistickou sezonu. „Myšlenka spojit tyto dva významné turistické cíle vzešla při našem setkání s Janem Šumberou z Ostravského informačního servisu (OIS)," vysvětluje šéf Dolních Vítkovic Petr Koudela s tím, že novinka vstoupila v platnost od 1. května.

Společně se dohodli na vzniku jednotné vstupenky na obě věže, která bude platit do konce letošního roku. Za 200 korun se tak lidé dostanou jak nad radniční komplex v centru města, tak i na poměrně mladou dominantu industriálního areálu ve Vítkovicích. Z obou je dobrý výhled nejen na město, ale i na řeku Ostravici a při pěkném počasí i nedaleké Beskydy.

PŘIDANÁ HODNOTA

Vstupenka zajišťuje stominutovou komentovanou prohlídku přes Vysokopecní okruh A s třicetiminutovým adrenalinovým pobytem na Bolt Tower s možností návštěvy výškové kavárny, výjezdem skipovým výtahem a informace o historii a výrobě surového železa v Dolních Vítkovicích. Na radniční věži pak lidé navštíví vyhlídkový ochoz 73 metrů nad zemí a od průvodců OIS se dozvědí zajímavosti o řadě míst, které z vyhlídky uvidí.

„Záměrem bylo ještě více přiblížit místním lidem i návštěvníkům hlavní ostravské dominanty, dodat jim větší atraktivitu a přidanou hodnotu, kdy třeba lidé mohou tuto obohacenou vstupenku někomu věnovat jako dárek," objasňuje podstatu projektu jednatel OIS Jan Šumbera.