Richard Špaček, vedoucí lékař porodních sálů, potvrdil, že za dobu jeho více než třináctiletého působení na klinice podobnou situaci nezažil. „Takováto situace nám samozřejmě dělá obrovskou radost. Musím ale připomenout, že u vícečetných těhotenství mohou nastat komplikace a to zejména v situaci, kdy se plody v děloze dělí o společnou placentu. V takovýchto případech by těhotná žena měla být rozhodně sledována v Perinatologickém centru,“ vysvětlil.

Všechny děti i jejich maminky jsou v pořádku a ve většině případů nepotřebují intenzivní péče. Z neobvykle vysokého počtu úspěšně porozených dvojčat v jednom měsíci měl radost i přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Ondřej Šimetka, který doplnil, že vysoký počet vícečetných porodů přispívá k erudici personálu, který tak dokáže zvládat i komplikované situace.

V devíti případech ze zmíněných šestnácti se jednalo o kombinaci dvojčátek chlapec a chlapec, v šesti případech pak o kombinaci dvou děvčátek. Pouze v jednom případě byla dvojice smíšená. Nejzajímavějším spojením jmen bylo Lilith a Elizabeth.