„Na startu bude dostatek možností pro nabíjení elektromobilů, následně pojedeme – nejlépe - mimo dálnici, abychom si užili malebného kraje Moravskoslezského i Olomouckého.

Přes Olomouc budeme pokračovat až do Muzea tvarůžků v Lošticích. Odpoledne ukončíme jízdu na hradě Bouzov, kde bude v parku před hradem od 13 do 18 hodin setkání s veřejností,“ popsal trasu jízdy její organizátor Milan Rajchl. Po noční prohlídce hradu, noclehu i dobití elektromobilů se účastníci akce v neděli kolem poledne vydají na zpáteční cestu.

Informace k eJanatrové cestě podá Milan Rajchl (dotazy a případnou registraci je možno domluvit na tel. 722 931 372 nebo milan.rajchl@volny.cz). Případně jsou informace k dispozici na www.elektromobily.webnode.cz