Škola, která má za sebou již pětapadesát let své existence, nabízí studentům možnost vzdělání v maturitních čtyřletých oborech mechanik elektrikář, mechanik silnoproudých zařízení a management strojírenství a ve tříletých učebních oborech s výučním listem spojový mechanik, elektrikář slaboproud, elektrikář silnoproud a optik. „Zájem o učební obory každoročně klesá. Naopak studijní obory zakončené maturitou jsou stále oblíbenější,“ říká Tomáš Führer, ředitel SŠE Ostrava, podle kterého se v příštím roce budou moci přihlásit žáci do všech oborů, kromě optika. „Zejména starší lidé se k nám hlásí na dálkové tříleté studium,“ tvrdí Führer.

Škola se může pochlubit speciální učebnou rozvodu elektrické energie pomocí kabelových vedení a pomocí izolovaného venkovního vedení. „Jedná se o první učebnu tohoto typu v celém kraji a jednu z pěti v České republice. Studenti jsou z ní doslova nadšeni. V dnešní době je ojedinělé, aby studenty vyučování skutečně bavilo,“ míní Führer, podle kterého má zájem žáků dva důvody. „Mladí fandí každé novince. Módní technologie rozvodů elektrické energie je toho důkazem. Druhým důvodem je to, že na vybudování výukového polygonu práce pod napětím se podíleli sami studenti, kteří si učebnu postavili v podstatě sami,“ doplňuje ředitel školy.

Žáci tak mají jedinečnou možnost připravit se na praxi. „Výuka připomíná práci v terénu. Studenti si mohou hned vše změřit. Jde o věrnou kopii skutečnosti, žáci nestojí na zemi, ale na žebříku. Pracují v opravdových podmínkách, používají nové originální nářadí, které stojí třeba i několik tisíc. Velmi si této možnosti váží,“ zdůrazňuje učitel Karel Osmančík, který na SŠE Ostrava učí již čtyřiadvacet let. „Jsme vděční za každou minutu v učebně. Je to skvělá příprava na praxi,“ pochvalují si studenti. Učebna vznikla na základě projektu SŠE Ostrava a skupiny ČEZ pod názvem Duhová energie. Vybudování učebny stálo 620 tisíc korun, z toho nadace ČEZ přispěla částkou 470 tisíc korun, zbytek hradila škola.

Další zajímavostí je, že škola nabízí studentům příležitost přecházet mezi maturitními a nematuritními obory. „Pokud se někdo přihlásí do maturitního oboru a po roce zjistí, že na to nemá, má možnost návazně přejít na učební obor a získat výuční list,“ vysvětluje Führer.

Škola pro teoretické vyučování využívá pětadvacet učeben, z nichž čtyři jsou laboratoře elektrických měření. „Nechybějí ani učebna výpočetní techniky, učebna pro psaní na stroji, tělocvična, herna stolního tenisu, posilovna, atletická dráha a knihovna,“ tvrdí ředitel. Studenti školy se pravidelně umisťují na předních místech v různých soutěžích. „Loni jsme vyhráli několik celorepublikových soutěží jak ve studijních dovednostech, tak sportovních,“ dodává Tomáš Führer.

Pohled do historie

První učňovské středisko v počtu asi šedesáti žáků bylo zřízeno v době vzniku podniku Ústřední dílny OKR v roce 1951.Orok později, se vznikem pracovních záloh, vzniklo Odborné učiliště SPZ a sídlo bylo přesunuto z provozu dílenČSD v Přívoze do Petřkovic. Teoretická výuka probíhala ve Vítkovicích. V té době se na učilišti učily profese soustružník, elektromontér a zámečník. V roce 1957 se zrušením pracovních záloh bylo učiliště opět převedeno pod Ústřední dílny, předchůdce dnešního Bastra.

V následujících letech se učiliště několikrát stěhovalo hlavně z důvodů prostorových, jelikož počet žáků stoupal z tří set učňů v roce 1955 na více než šest set v roce 1960. V té době byla výuka zabezpečována v prostorách učiliště v Petřkovicích, dílen v Kunčicích a dílen ve Vítkovicích na Ocelářské ulici. V dalších letech počty žáků nadále rostly až na tisícovku učňů v roce 1968. Škola získávala další objekty, což však způsobovalo značné problémy při řízení, které bylo značně roztříštěné. V letech 1968 až 1969 dostává škola konečnou podobu, stejnou jako dnes.

V roce 1991 dochází k další významné změně. Střední odborné učiliště bylo vyčleněno z organizační struktury Bastra a stává se samostatným právním subjektem, příspěvkovou organizací řízenou přímo Ministerstvem hospodářství ČR.

K poslední a zároveň nejvýznamnější změně došlo 1. září 1994, kdy byla škola přeměněna na nový experimentální typ střední školy, který v sobě soustřeďuje výhody středních odborných učilišť a středních odborných škol. Od roku 2006 má škola nový název – Střední škola elektrotechnická Ostrava.

Slavní absolventi

Tomáš Řepka fotbalista

Jan Výtisk hokejista

Tomáš Bernady bývalý fotbalový brankář