Odkud pochází svátek Všech svatých?

Slavnost má původ ve východní církvi. Roku 609 našeho letopočtu byla ustanovena a roku 1475 byla přeložena na 1. listopad. Ten byl ve starých kulturách Evropy, zejména u Keltů, počátkem nového ročního období zimy. Křesťané v tento den slaví svátek Všech svatých. Připomíná se duchovní odkaz všech zemřelých světců, přímluvců u Boha. 2. listopad je pak dnem Památky všech věrných zemřelých.

Kde se vzalo pro Památku zesnulých označení Dušičky?

Tento svátek se lidově nazývá Dušičky proto, že si ho lidé spojují s ožíváním duší mrtvých, které vstupují do světa živých. Nedílnou součástí je vzpomínka a modlitba za mrtvé. Ta zajišťovala jejich přízeň. Modlitby živých totiž mohou podle křesťanského výkladu pomoci duším mrtvých k očištění od hříchu. Vzpomíná se na zemřelé a duše v očistci, zdobí se hroby, rozžíhají se na nich svíčky.

Irena OchrymčukováJak se slavily Dušičky v minulosti?

V minulosti se například peklo i speciální pečivo. Bylo lehké a mělo plastické nafouklé tvary. Něco jako dnešní kynuté dvojité malé bulky. Připomínalo duše, kostičky nebo mělo tvar ptáčka. Obdarovali se jím domácí, hlavně děti, ale i pocestní, chudí a žebráci. Pečivo se postřikovalo mlékem, obřadně pojídalo a kladlo také na hroby. Někdy se pečivo dokonce prodávalo u hřbitovů. Svíčky se rozzářily i v domácnostech.

Jaké jsou dnešní oslavy?

Zajít na hřbitov a zavzpomínat na zesnulé je běžné dodnes. Zvykem je očistit hrob a ozdobit jej věnečky a světly.

Připomínají si lidé své mrtvé jen jednou za rok?

Lidé si své mrtvé zdaleka nepřipomínají jen v tyto dny. Obvyklé je zdobení hrobů na Vánoce, Velikonoce, narozeniny a svátek mrtvého. Jsou regiony, kde se chodívá na hřbitovy mnohem častěji.

Vnímají dnes lidé smrt a pohřby jinak než v minulosti?

Pohled dnešního člověka na smrt a pohřby je jistě jiný než v minulosti. Souvisí to s úmrtností, délkou života, hospodářskou a kulturní a společenskou situací, s náboženským vyznáním, vyspělostí etnika a s mnoha jinými předpoklady. V minulosti byla smrt vnímána více než dnes jako přirozená součást životního cyklu.

Proč někteří lidé pohřbívají své mrtvé do země a někteří zařizují pohřeb žehem?

Způsob pohřbu je individuální podle zvyků v rodině, podle náboženského vyznání, podle přání zemřelého.

Je pravdou, že vzpomínka na všechny naše zemřelé je vedle Vánoc největším společně prožívaným svátkem?

Vzpomínání na zemřelé tímto způsobem je jednou ze součástí výročního zvykosloví. Svým obsahem, formou, charakterem a prožíváním velmi příznačné. Těžko pak lze srovnávat Dušičky s Vánocemi.