Zhotovitelská firma momentálně pracuje na třetí verzi návrhu technologických oprav mostu.

„Předložený už rozšířený koncept sanačního opatření obou mostů je nedostatečný. Nedotýká se některých velmi závažných závad zcela a někdy zase jen velmi okrajově. Proto jsme Eurovii požádali o další doplnění a detailnější rozbor," řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.