Nová starostka Petra Tesková však s novým výběrovým řízením čelí totožnému nařčení, existuje fotodokumentace vzájemné konverzace s uchazečkou o stejnou funkci a starostka komunikaci nepopírá.

Na starostku Petru Teskovou jste podal trestní oznámení kvůli ovlivňování výběrového řízení na pozici ředitele Sportu a kultury Hlučín (SaK Hlučín). Můžete být podrobnější?

Byly nám předloženy dokumenty, které jednoznačně a podle názorů dvou na sobě nezávisle oslovených právníků ukazují, že minimálně starostka přímo ovlivňovala výběrové řízení (VŘ) tím, že předávala jedné z uchazeček informace o kandidátech, o složení komise, o tom, kdo je čím ovlivněn atp.

Ilustrační foto.
Výročí Opavy budou připomínat stromy. Mají jich být stovky, první byl už vysazen

Řešil jste to hned touto cestou, nebo i přes orgány města?

Koalice nám neschválila změnu programu zastupitelstva, prohlásili jsme proto, že to budeme řešit formou trestního oznámení. V pátek 12. dubna bylo podáno, a to na jednu zaměstnankyni dané příspěvkové organizace, starostku, místostarostu a na jednoho radního, protože byli spraveni o tom, co se děje, ale nekonali.

Můžete poskytnout informace, ke kterým jste se dostal?

V této fázi už patrně ne, protože jsou součástí policejního vyšetřování. Ale mohu ocitovat, co jsem zmiňoval už na předmětném zastupitelstvu. Paní starostka uchazečce například psala: „Ne že odevzdáš test bez chyb, udělej tam aspoň pět chyb.“ Součástí VŘ byl totiž test ekonomických znalostí. Této zprávě předcházelo období, kdy starostka onu kandidátku v esemeskách neustále uklidňovala, že bude zvolena ředitelkou organizace bez VŘ, což ostatně lze. Byly jí poskytovány veškeré informace, co se týče ekonomiky organizace, návrhu rozpočtu příspěvkové organizace v době, kdy jsme o tom jako zastupitelé ještě vůbec nevěděli. Existuje například seznam závazků a pohledávek příspěvkové organizace, jde o velmi interní záležitosti, ke kterým se člověk normálně nedostane. To vše jí poskytovala před vyhlášením VŘ, po jeho vypsání dál předávala informace, kdo je dalším účastníkem VŘ, kolik je tam mužů, žen, kdo z komise pro koho bude hlasovat atd. To je těžce za hranou zákona, což takto máme potvrzeno dvěma právníky, proto jsme chtěli dosáhnout odvolání, když to neprošlo, rozhodli jsme se pro trestní oznámení.

Současná podoba budovy pošty.
Dávno opuštěná poštovní budova v Opavě začíná ožívat

Jde tedy o téměř totožný problém, kvůli němuž jste o pozici starosty přišel vy – s tím rozdílem, že tehdy se veřejnost nedozvěděla, kdo za tehdejším zvýhodněním vítězné uchazečky stál?

Jedna z kandidátek se tehdy dostala k neveřejné analýze fungování SaK Hlučín a na základě tohoto faktu nás odvolali. V jenom z rozhovorů po svém zvolení ale paní starostka přiznala, že se nezjistilo, odkud tyto informace unikly. My jsme je nikomu nedali, na tom si trvám. A nakonec i starostka přiznala, že se analýza dostala k uchazečce nejspíše od jednoho ze zpracovatelů té analýzy. Takto potvrdila, že jsme v tom vlastně nevinně, a teď provádí úplně šílené věci.

Proč bylo vypsáno nové výběrové řízení na stejnou funkci krátce po sobě? Zvýhodněná vítězka musela odstoupit?

Loni na přelomu srpna a září proběhlo VŘ na pozici ředitele SaK Hlučín, vyhrála jedna uchazečka. Záhy se objevila kauza s legálností její koncepce a pochybnosti, že pro ni získala tajné informace. Nově ustanovená paní ředitelka se po měsíci rozhodla rezignovat, a proto bylo nové VŘ. Shrnu-li to, do konce srpna byl pan ředitel, pak nově zvolená ředitelka, která funkci ke konci října položila a pak už se připravovalo nové VŘ.

Korespondence mezi mužem a údajnou Veronikou. Foto se souhlasem Policie ČR
Muž z Ostravy se stal obětí sexuálního vydírání. Zveřejnili jeho intimní video

Došlo k vašemu tehdejšímu odvolání jen na základě této kauzy?

Paní Tesková několikrát říkala, že jako koalice nekomunikujeme a nespolupracujeme, ale myslím, že nyní je to tak obrovské, že je to daleko horší. Příkopy mezi koalicí a opozicí jsou vyhloubeny tak hluboko, že nevím jestli se v tomto personálním složení dají vztahy ještě někdy do pořádku.

V čem je tato organizace tak speciální, že se opakovaně stává terčem kauz tohoto typu?

Je to rozpočtem největší příspěvková organizace města, jdou tam desítky milionů korun ročně. Nefungovalo to tam ale delší dobu, ty signály jsme zachycovali. Z naší iniciativy jsme tedy nechali zpracovat analýzu fungování SaK Hlučín, ať nám nějaký nestranný odborník řekne, jestli a případně co je tam špatně. A z analýzy vyplynulo, že SaK Hlučín potřebuje změny personální i jiné. Je to zkrátka velká organizace, není snadné ji řídit. A uřídit.

Jan Světlík.
Podnikatel Světlík byl obviněn z krácení daně, považuje to za absurdní

Jak vám v této souvislosti zní starostčina slova, kdy v listopadu pro Deník uvedla, že novým VŘ chce předejít spekulacím o manipulaci v průběhu předchozího VŘ a zajistit transparentnost?

(směje se) Velmi podivně. Paní starostka od té doby neustále prohlašuje, že to bude dělat lépe a čistěji, proto byl ostatně v novém VŘ i jeden zástupce opozice. Jsem také předsedou kontrolního výboru, samotné VŘ jsme zkontrolovali, jestli je vše správné, a to bylo. A následně jsme se dozvěděli o tomto průšvihu.

Co bude dál? Necháte to na policii, nebo budete tlačit na zastupitele?

Nevím, zda budeme zkoušet odvolání i na dalších zasedáních zastupitelstva, to se ukáže. Starostka přežila ve funkci jen díky tomu, že koalice je velmi jednotná a ostatní koaliční zastupitelé se vůbec nedoptávali, jestli fakta, která máme, jsou ověřená, bylo jim to celé jedno. Brali to jen jako mstu. Když vám někdo naslibuje hory doly, že budete ředitelkou, že vyhrajete VŘ, a pak se k vám nikdo nezná, cítíte zhrzenost, zneužití, ta paní pro starostku pracovala zdarma téměř nonstop, několik týdnů, ne-li měsíců, a najednou s ní zametli. Nejdříve se obrátila na místostarostu a radního, vysvětlila jim to, že chce nápravu, že došlo ke křivdě, pak oslovila mě jako šéfa kontrolního výboru.